MENU

Omnipol partnerem Diplomatické snídaně

V prostorách pražské restaurace Mánes se 8. března letošního roku uskutečnila Diplomatická snídaně na téma obrana, jejímž partnerem byla společnost Omnipol.

V panelu přednášejících usedli: Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Tomáš Kuchta, náměstek ministra obrany
Kateřina Sequensová, ředitelka Odboru společné zahraniční a bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí ČR
Karel Bureš, generální ředitel České exportní banky
Jan Procházka, generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti

Jak pronesl v úvodním slově moderátor Jan Železný, na rozdíl od předchozích konferencí, které byly pokaždé věnovány specifickému teritoriu, tentokrát šlo o historicky první setkání výhradně zaměřené na vybraný průmyslový sektor. Změnu uvítal i jeden z panelistů konference, náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, který zdůraznil, že právě cestou zaměření se na sektory, nikoliv jednotlivá teritoria, se MPO v posledním období vydalo, a považuje tuto cestu za správnou. Uvedl rovněž, že podpora českého obranného průmyslu a následného exportu jeho produktů, rozhodně patří mezi často skloňované priority. Investice státu do oboru vojenství byly, dle jeho slov, vždy hnacím motorem pokroku a inovací. Málokdo prý ví, že radarová technika, původně vyvinutá pro armádu, nyní pracuje v civilním provozu. Jako příklad uvedl státní společnost ČEPRO a její nádrže na skladování paliv. Ty jsou osazeny radarovou technikou, která sleduje a měří hladinu kapaliny v nádržích.

Náměstek Bärtl také přiblížil posluchačům nástroje, kterými MPO český export podporuje. Jedná se o nejrůznější incomingové mise například do států jihovýchodní a jižní Asie, států SNS či Latinské Ameriky. MPO podporuje účast českých firem na mezinárodních veletrzích a výstavách a pořádá pro české podnikatele, nejen v oblasti obranného průmyslu, zahraniční podnikatelské mise.

Za ministerstvo obrany náměstek Kuchta potvrdil slova svého předřečníka a vyzdvihl, že právě obranný průmysl je tím, který potřebuje podporu státu. Ministerstvo si je vědomo, že samotná armáda český obranný průmysl neuživí. Historicky byl tento sektor budován pro velikost Rakouska-Uherska a přesto, že v devadesátých letech 20. století došlo k podstatné redukci jeho kapacit, bez exportu by nemohl dlouhodobě přežít. Sektor je významný pro soběstačnost státu a role ministerstva obrany je proto velmi důležitá. Zájmem ministerstva obrany není až tak ekonomický profit, ale to, aby Česká republika měla firmy, které jsou schopné dodávat kvalitní a konkurenceschopné výrobky. Tyto firmy jsou pak nejen motorem inovací, ale dávají práci lidem v nejrůznějších regionech naší země. Mezi příklady podpory ze strany státu uvedl například výdaje na výzkum a vývoj v rámci státních podniků a jako jednu z dalších cest i otevírání pomyslných dveří českým exportérům v zahraničí. Bez bilaterálních kontaktů mezi ministerstvy by to, dle jeho slov, šlo jen těžko. Zmínil projekty na podporu ekonomické diplomacie (tzv. PROPEDy) a ocenil velmi dobrou spolupráci mezi MO, MPO a MZV.

Ředitelka Sequensová poukázala na fakt, že export vojenského materiálu roste každým rokem o desítky procent. Současně označila obchodování s obrannou technikou za velmi senzitivní záležitost, kde v celém procesu MZV figuruje jako součást kontrolního mechanismu, a dohlíží na soulad vývozů se zahraničně-politickými zájmy ČR. MZV má zájem na oboustranné komunikaci s firmami, a poskytuje jim informace, ve kterých zemích jsou omezení, embarga či kde je problematická politicko-bezpečnostní situace.

V závěru diskusního panelu vystoupili ředitelé České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, kteří posluchačům přiblížili mechanismy financování a pojišťování exportu produktů do zahraničí, ale i možnost finanční podpory výzkumu a vývoje.

Text a foto: Omnipol

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.