MENU

Náčelník generálneho štábu OS SR v Bruseli

na 180. zasadaní Vojenského výboru NATO


Náčelník generálneho štábu na 180. zasadaní Vojenského výboru NATO v Bruseli Generálporučík Daniel Zmeko sa v dňoch 15. až 16. januára 2019 zúčastnil v Bruseli na pravidelnom zasadaní Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych štábov členských krajín NATO.

Rokovanie otvoril predseda Vojenského výboru NATO hlavný maršál letectva Spojeného kráľovstva Sir Stuart Peach a v úvode privítal troch nových členov Vojenského výboru. Predseda Vojenského výboru vo svojom úvodnom vystúpení ďalej uviedol, že rok 2019 je okrem iného 70-tym výročím založenia Severoatlantickej Aliancie.

Prvý deň rokovaní bol zameraný predovšetkým na súčasné a budúce strategické výzvy Aliancie. Medzi hlavné témy patrili vypracovanie novej Vojenskej stratégie NATO, Iniciatíva pripravenosti Aliancie a adaptácia Veliteľskej štruktúry NATO. Hlavnými odkazmi tejto časti bola potreba zachovania obranného potenciálu a operačnej pripravenosti vojenských štruktúr Aliancie, adaptácia Veliteľskej štruktúry NATO pre posilnenie spolupráce medzi NATO a jeho členskými krajinami a zvýšenie pripravenosti NATO čeliť súčasným a aj budúcim hrozbám.

Generálporučík Zmeko vo svojom vystúpení potvrdil aktívne zapojenie sa OS SR do prípravy rozhodujúcich strategických dokumentov a prezentoval pohľad velenia OS SR na kľúčové otázky.

Okrem strategických výziev sa počas úvodného dňa rokovaní náčelníci generálnych štábov členských krajín NATO zaoberali aktuálnou situáciou v misii „Resolute Support“ v Afganistane a vo výcvikovej misii NATO v Iraku s názvom „NATO Mission Iraq“. Počas týchto rokovaní náčelník GŠ OS SR informoval o odhodlaní Ozbrojených síl SR sa naďalej aktívne podieľať na týchto misiách a tým prispievať k udržaniu stability v regióne stredného východu. Zároveň informoval spojencov o pripravovaných zmenách našich príspevkov v roku 2019.

Počas druhého dňa rokovaní sa náčelníci generálnych štábov členských krajín NATO zamerali na transformáciu spôsobu dodávania spôsobilostí financovaných zo spoločného rozpočtu NATO. Vrchný veliteľ Spojeneckého veliteľstva pre transformáciu vo svojom vystúpení objasnil súčasný stav a ďalšie smerovanie transformácie spôsobu obstarávania spoločných spôsobilostí NATO. Cieľom tejto iniciatívy je urýchliť a zefektívniť systém spoločného obstarávania v NATO.

Vzájomná vojenská spolupráca medzi NATO a Gruzínskom bola ďalšou témou rokovaní. Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Gruzínska vo svojom vystúpení informoval o aktuálnej bezpečnostnej situácii v krajine a o pokroku dosiahnutom pri reforme obranného sektora Gruzínska. V rámci Vojenského výboru boli následne prerokované ďalšie kroky v oblasti budovania vojenskej spolupráce medzi NATO a Gruzínskom. Generálporučík Daniel Zmeko ocenil vo svojom vystúpení príspevok Gruzínska k úsiliu Aliancie a uistil partnerov o podpore SR v procese transformácie OS Gruzínska.

Poslednou témou druhého dňa rokovaní bola aktuálna situácia a očakávaný vývoj na Západnom Balkáne, konkrétne s ohľadom na prítomnosť Koaličných bezpečnostných síl v Kosove. Predseda Vojenského výboru zdôraznil, že Aliancia s veľkým úsilím dokázala udržať bezpečnosť v regióne počas viac ako osemnástich rokov a potvrdil, že bezpečnosť a stabilita v tomto regióne pre NATO naďalej ostáva nesmierne dôležitou otázkou.

Generálporučík Zmeko využil svoju prítomnosť v Bruseli aj na dôležité bilaterálne rokovania. S aliančnými partnermi prerokoval pripravované aktivity predsedníctva SR v rámci V4. Na rokovaní s náčelníkom generálneho štábu Kanady gen. Jonathanom H. Vanceom potvrdil prehlbovanie spojeneckých záväzkov vo vzťahu k predsunutej vojenskej prítomnosti NATO v Lotyšsku pod vedením Kanady a zároveň prerokoval aktuálne možnosti rozvoja bilaterálnej spolupráce aj v iných oblastiach spoločného záujmu.

Na základe záverov návštevy delegácie ministra obrany SR v Bosne a Hercegovine z decembra 2018 pozval svojho rezortného partnera na návštevu Slovenskej republiky.

Záverečný deň svojej návštevy so svojim maďarským partnerom rokoval s hlavným veliteľom spojeneckých síl v Európe gen. Curtisom Scaparrottim o aktuálnych otázkach a strategických výzvach Aliancie.

Nasledujúce zasadanie náčelníkov generálnych štábov ČK NATO sa uskutoční 22. mája 2019 v Bruseli. Generálporučík Zmeko ďalej využil prítomnosť v Bruseli na stretnutie aj s profesionálnymi vojakmi, pôsobiacimi na Úrade vojenského predstaviteľa Stálej delegácie SR pri NATO.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Vojenský predstaviteľ pri NATO, Ozbrojené sily SR /r
Foto: NATO

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.