MENU

Novoročné prijatie príslušníkov ČS PSR

Prezident Slovenskej republiky a hlavný veliteľ Ozbrojených síl Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal v stredu 16. januára v rámci novoročných prijatí v Prezidentskom paláci príslušníkov Čestnej stráže prezidenta SR a poďakoval sa im za ich službu vlasti.

Audiencie príslušníkov ČS PSR sa zúčastnili aj predstavitelia Vojenskej kancelárie prezidenta SR – náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR generálmajor Vladimír Šimko, veliteľ sídla prezidenta SR plukovník Norbert Kádek a príslušníci velenia a štábu ČS PSR – zástupca veliteľa ČS PSR podplukovník Ján Krajčovič, náčelník operačného oddelenia major Rastislav Čuhák a veliaci poddôstojník ČS PSR štábny nadrotmajster Ján Štefan.

Vo svojom príhovore hlava štátu vyzdvihla predovšetkým vysokú profesionalitu a odbornosť príslušníkov ČS PSR pri plnení štátnych protokolárnych aktivít prezidenta SR. „Som veľmi rád, že sa zaviedla takáto milá tradícia – aby sme sa tu, na začiatku roka – s vybranými z vás, mohli takto stretnúť a aspoň takto sa vám poďakovať. Prosím, poďakujte sa v mojom mene aj všetkým vojakom a vojačkám, ktorí tu dnes nemôžu byť. Napriek tomu veľmi poctivo, celý minulý rok, boli v Čestnej stráži. Prajem vám a všetkým v Čestnej stráži skutočne jeden úspešný rok 2019.“

Na záver svojho príhovoru prezident Slovenskej republiky zdôraznil: „Čestná stráž je obrazom toho, že môžu dôverovať armáde. Že môžu dôverovať prezidentskému úradu. Že tu skutočne máme ľudí, pre ktorých ich práca nie je len povolanie – ale aj poslanie.“

Príslušníci útvaru zúčastnení novoročného prijatia u prezidenta SR:
1. mjr. Ing. Marián Mäsiar 1. R
2. rtm. Ján Bogáň 1. R
3. rtm. Martin Košuda RPV
4. rtn. Jozef Oľšavský VaŠ
5. rtn. Bc. Arnold Petrécs 2. R
6. des. Marián Siman 1. R
7. des. Marcel Zemko 2. R
8. des. Marek Rybárik 2. R
9. slob. Dávid Pikna 1. R
10. slob. Štefan Kolodits 1. R

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: mjr. Ing. Daniel Rubeš
Foto: voj. 2. st. Miroslav Zjan, Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.