Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Velitel pozemních sil jednal o spolupráci

4. brigády s německou 10. obrněnou divizí


Na dvoudenní pracovní návštěvu přijeli do Prahy v pondělí 28. ledna zástupce velitele 10. obrněné divize brigádní generál Michael Podzus a velitel 37. obrněné brigády brigádní generál Gunnar Brügner, aby zde s představiteli Velitelství pozemních sil a 4. brigády rychlého nasazení projednali společný postup při tzv. afilaci neboli zařazení jednotek 4. brigády rychlého nasazení do sestavy 10. německé obrněné divize. V Domě armády Praha je přivítal velitel Pozemních sil Armády České republiky generálmajor Josef Kopecký.

Česká 4. brigáda rychlého nasazení je v rámci konceptu rámcových zemí (Framework Nations Concept, FNC) předurčená k zařazení do sestavy 10. německé obrněné divize. Celý proces zařazení – afilace probíhá formou společných výcvikových aktivit na úrovni štábů brigád a praporů a jednotek 4. brigádního úkolového uskupení. Partnerem naší brigády v sestavě 10. obrněné divize je 37. obrněná brigáda. FNC je iniciativa, umožňující tvorbu větších úkolových uskupení. Jedná se o koncept, v němž se nejen české, ale například i nizozemské a další jednotky států NATO slučují ve velká úkolová uskupení, aby byly schopné čelit případným hrozbám. Česká republika se k projektu zapojila na základě dohody, kterou podepsali ministři obrany obou států v roce 2017. Cílem je především společný výcvik, sdílení zkušeností a následná analýza, což intenzivně probíhalo i po celý rok 2018.

Součástí programu jednání bylo seznámení obou stran s konkrétním stavem v procesu afilace. Ve druhé části probíhaly týmové analýzy jednotlivých oblastí, jako je logistika, zpravodajské či operační zabezpečení a oblast komunikačních a informačních systémů. „Výstupem této analýzy bylo definování úkolů k dopracování a sladění společných operačních postupů a specifikace kritických bodů, které je potřeba v daných oblastech dále rozvíjet k úplnému dosažení interoperability mezi našimi a německými jednotkami,“ objasnil generálmajor Kopecký.

Vojáci obou armád hodnotili dosavadní zkušenosti ze společného výcviku a závěrem upřesnili společné a výcvikové aktivity na letošní a příští rok. Součástí byla i dohoda o výměně příslušníků štábů v rámci národních cvičení, která přispěje ke zlepšení informovanosti a prohloubení znalostí v oblasti procesů plánování a řízení činnosti obou jednotek.

„Vidím to ve dvou rovinách velení a řízení. Na úrovni brigád očekávám především zjednodušení vzájemné komunikace, která přispěje k efektivnímu plánování, provedení a vyhodnocení vzájemných aktivit. Ať již se jedná o polní výcvik, štábní nácviky či bilaterální spolupráci na úrovni jednotlivých štábů. Na úrovni praporů 4. brigády rychlého nasazení očekávám sesouhlasení standardních operačních postupů, taktických činností a doufám, že dojde ke zkvalitnění výcviku našich jednotek a jednotek německé armády,“ zhodnotil spolupráci s německým partnerem plukovník Josef Trojánek, nový velitel 4. brigády rychlého nasazení.

Zástupce velitele 10. obrněné divize brigádní generál Podzus zejména ocenil zvýšení společné bojové síly a v případě ohrožení možnost společného nasazení rozdílné vojenské techniky jednotlivých států.


Projekt FNC:
V současnosti jsou k německým velitelským strukturám přičleněny dvě třetiny nizozemských ozbrojených sil. Cílem této spolupráce je především posílení evropské ochrany a společný výcvik je předpokladem pro lepší připravenost v rámci společného nasazení při větších možných uskupeních.

Proces afilace podporují i společná nasazení jednotek v operacích jako je eFP BG v Litvě, kde pod německým velením působily v loňském i letošním roce příslušníci 41. mechanizovaného praporu. Úkolem sil, vyčleněných do jednotky eFP, je provádět společný výcvik s jednotkami hostitelské země s cílem rozvíjení spolupráce pobaltských států a států NATO a svojí přítomností zabezpečit splnění úkolu odstrašování.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: mjr. Miroslava Štenclová a Jana Deckerová, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.