MENU

Na výrobě nových BVP se bude podílet

i šenovský státní podnik VOP CZ


Včera podepsali ministr obrany Lubomír Metnar a ředitel státního podniku VOP CZ Marek Špok Memorandum o spolupráci při projektu na nákup pásového bojového vozidla pěchoty.

„Nákup BVP je největším modernizačním projektem v historii Armády ČR a na zakázce pracuje speciálně zřízené projektové oddělení,“ zdůraznil ministr obrany s tím, že cílem podpisu memoranda je nastavení a koordinace spolupráce s vojenským opravárenským podnikem a co největší možné zapojení domácího obranného průmyslu. „To je určitý standard, kterým chceme jít při realizaci projektů v rámci modernizace Armády ČR,“ dodal Lubomír Metnar.

Memorandum představuje platformu pro spolupráci ministerstva a státního podniku na tomto projektu s cílem v maximální možné míře přenést výrobu pásových bojových vozidel pěchoty na vojenský opravárenský podnik v Šenově u Nového Jičína (VOP CZ), který by také měl zajistit celý jejich životní cyklus, především záruční i mimozáruční opravy a údržbu, případně vývoj garantující plnou funkčnost a bojeschopnost vozidla po celou dobu jeho životnosti.

Zvládli modernizaci tanků či výrobu pandurů
„Jedná se o další z významných milníků naší více než sedmdesátileté historie, kdy od počátků pracujeme a sloužíme státu a Armádě České republiky,“ uvedl ředitel VOP CZ. Podle něj je podnik připraven projekt zvládnout jak po stránce lidských zdrojů, tak výrobní. Důležité je i to, že projekt přinese perspektivu a stabilitu pro zaměstnance státního podniku. „Tito zaměstnanci v minulosti zvládli modernizaci tanků, výrobu pandurů, servis a údržbu pozemní vojenské techniky. Věřím, že do budoucna budeme pokračovat v nastaveném trendu,“ doplnil Marek Špok.

VOP CZ bude v roli systémového integrátora českého obranného průmyslu jednat s možnými dodavateli, uzavře s každým z nich smlouvu o smlouvě budoucí a bude usilovat o maximální přenos technologie a know-how jak od dodavatelů, tak od subdodavatelů.

Oslovíme možné dodavatele
Ministerstvo obrany bude jednat s možnými dodavateli o pořízení licence pro území ČR pro výrobu a autorizovaný servis vozidel. Po registraci akce na Ministerstvu financí osloví Ministerstvo obrany s výzvou k projevení předběžného zájmu o plnění veřejné zakázky následující možné dodavatele: BAE Systems (Švédsko), General Dynamics European Land Systems (Španělsko), PSM Projekt System & Management GmbH (Německo) a Rheinmetall Landsysteme GmbH (Německo).

V zájmu co nejefektivnější koordinace jednání vznikne řídící výbor veřejné zakázky pásových bojových vozidel pěchoty, který bude složen ze zástupců Ministerstva obrany a státního podniku VOP CZ.

Cílem projektu je přezbrojit 7. brigádní úkolové uskupení na moderní typ pásového bojového vozidla a tím zabezpečit zvýšení operačních schopností pozemních sil české armády a splnění úkolů při obraně státu i aliančních závazků.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Jana Zechmeisterová, tiskové oddělení MO ČR /r
Foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.