MENU

Patnáct vojáků z Bučovic trénovalo

ošetřování pacienta v polních podmínkách


Ve středu 30. ledna si vojáci 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice prohlubovali své teoretické a praktické znalosti, jak ošetřovat pacienta v polních podmínkách.

Praktického nácviku poskytování první pomoci v boji (CLS – Combat life saver) se zúčastnilo celkem 15 vojáků ve složení 3. pěší rota, 2. pěší rota a velitelská rota. Instruktoři z bučovického praporu jim připravili modelovou situaci spočívající v raketovém útoku na budovu. Během něj utrpělo zranění osm koaličních vojáků.

Při jakémkoli incidentu dorazí na místo nejdříve vojáci, nikoliv zdravotník, proto je nutné mít v jednotce vojáky, kteří tento kurz CLS absolvovali. Jako úplně první však u zraněných je jednotka rychlého nasazení, neboli QRF (Quick Reaction Forces). Takové jednotky jsou na koaličních základnách připraveny v případě mimořádné situace vyrazit do pár minut jako podpora. Jejich úkolem je vyhodnotit situaci, zajistit místo a následně roztřídit raněné podle závažnosti poranění.

Velitel skupiny QRF organizuje odsun raněných a podává prvotní hlášení v devíti bodech pro MEDEVAC. Povolává na místo rovněž jednotku s vojáky CLS. Ti začnou s prvotním ošetřováním raněných a jejich přípravou. A následně převážejí pacienty do nejbližšího zařízení, a to na praporní obvaziště ROLE 1, kde již další úkony k záchraně života provádí zdravotnický personál. Odtud se pak zranění přepravují do polní nemocnice.

Kurzem CLS výcvik teprve začíná
Vojáci se museli na místě incidentu vypořádat s velkým spektrem zranění. Převážně se jednalo o masivní končetinové poranění, krvácení z junkčních oblastí, poranění hrudníku, mnohočetná poranění v důsledku tlakové vlny při explozi v uzavřeném prostoru.

„Zvládnutí modelové situace hodnotím velmi kladně a to převážně z důvodu profesionálního nasazení všech zúčastněných, ale i tak se zde našly drobné chyby a to v předávání informacích o zraněných na ROLE 1. Vojáci zapomínali důležité informace o stavu raněného, proto další nácvik bude zaměřen na tom, aby předávání informací o pacientovi zdravotnickému pracovníkovi bylo krátké jasné a stručné,“ zhodnotil kurz instruktor ze 3. pěší roty rtm. Rostislav Plašťák.

A k tomu dodává, že dokončením kurzu CLS to teprve začíná. Je důležité se nadále vzdělávat, aby voják o své znalosti nepřišel, prohluboval je a v případě nutnosti dokázal správně použít k záchraně života.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: rtm. Lucie Stehlíková, tisková mluvčí 74. lmopr Bučovice, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.