MENU

Ministerstvo obrany SR podporí aj v tomto roku

zaujímavé projekty mimovládnych organizácií


Ministerstvo obrany SR aj tento rok podporí zaujímavé projekty a prerozdelí mimovládnym organizáciám takmer 100 000 eur. Tie môžu v rámci zverejnenej výzvy predložiť maximálne jeden projekt, na ktorý im môže byť poskytnutá dotácia vo výške od 500 do 50 000 eur. O jej poskytnutie môžu požiadať najneskôr do 31. marca 2019.

Žiadosti môžu predkladať občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neinvestičné fondy, ako aj neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky.

Je nevyhnutné, aby predložené projekty boli zamerané na vzdelávacie aktivity, športové, branno-športové, kultúrne, ako aj spoločenské podujatia, ktoré podporujú výchovu občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu, informovanie verejnosti o NATO a EÚ, prípravu občanov na obranu SR, prezentáciu Ozbrojených síl SR, ako aj kultúrne, duchovne a sociálne potreby profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov. Žiadosť o dotáciu môžu taktiež predložiť mimovládne organizácie za účelom podpory starostlivosti o športové talenty a podpory vrcholového a výkonnostného športu. Rezort obrany môže zároveň podporiť projekty, ktoré sú obsahovo zamerané na podporu procesu personálneho doplňovania Ozbrojených síl SR, ako aj na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny.

Dotáciu je možné poskytnúť aj v prípade úhrady nákladov, ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných mimovládnymi organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane členského príspevku. Podrobné informácie sú zverejnené na www.mosr.sk v časti O nás – dotácie – žiadosti o dotácie podľa a) až d) – TU.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.