MENU

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí

Dlouhodobý výhled pro obranu


Bezpečnostní rada státu v pondělí 4. února 2019 projednala a vzala na vědomí dokument Dlouhodobý výhled pro obranu 2035. Bezpečnostní prostředí ve světě se v posledních letech postupně zhoršuje a tomu bude odpovídat charakter ozbrojených sil ČR. Budou mobilní, schopné rychlé reakce, vybavené moderní technikou a materiálem s kvalitním a dobře vycvičeným personálem schopným interoperability se spojenci.

Proti minulosti bude v souladu s přijatými závazky v NATO těžiště v těžké mechanizované brigádě. K tomu je třeba dokončit stávající vyzbrojovací projekty (BVP, děla NATO), ale také náhradu tankové techniky. U vzdušných sil se předpokládá hledání náhrady nadzvukových letounů, jejichž pronájem končí v roce 2027 a v tomto kontextu i posouzení velikosti tohoto druhu taktického letectva.

Rozvoj ozbrojených sil se bude ubírat cestou využití nejnovějších technologií, aby byly schopny působit v kyberprostoru, využívat bezosádkové a autonomní systémy, umělou inteligenci atd. Na zpracování a schválení Dlouhodobého výhledu 2035 naváže zpracování Koncepce výstavby AČR do roku 2030, která jej rozpracovává do konkrétních řešení a postupů. Dlouhodobý výhled pro obranu současně nahradí Bílou knihu o obraně z roku 2011.

Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024
Bezpečnostní rada státu se zabývala také koncepcí POKOS do roku 2024. Jejím cílem je zefektivnění provádění zákonem stanovené přípravy občanů k obraně státu na základních a středních školách a podpora branných spolků, oddílů a klubů. Ministerstvo obrany již pracuje na právním zakotvení institucionální podpory branným spolkům. Úkoly vyplývající z koncepce bude resort MO řešit v součinnosti s ostatními úřady státní správy, územní samosprávy a dalšími subjekty. Dosažení cílového stavu se předpokládá v roce 2024.

Ministerstvo obrany ve prospěch naplnění koncepce průběžně provádí školení pedagogů v akreditovaných kurzech pro učitele ZŠ a SŠ (v každém kraji působí celkem 63 lektorů a od května 2015 prošlo tímto certifikovaným školením celkem 1762 učitelů). Vzdělávací proces na školách je ze strany Ministerstva obrany podporován také různými akcemi pro školy (od září 2014 proběhly prezentace Armády ČR na 149 ZŠ a SŠ v ČR) a pro veřejnost (od roku 2015 se uskutečnilo 50 akcí pro veřejnost z úrovně ministerstva a stovky akcí ročně organizovaných na úrovni jednotlivých vojenských útvarů).

Ministerstvo obrany poskytuje rovněž finanční podporu spolkům cestou dotačních programů Příprava občanů k obraně státu a Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva. Od roku 2014 byla v těchto dotačních programech poskytována podpora ve výši cca 3 mil. Kč ročně, na rok 2019 je pro oba programy vyčleněna částka 5,5 mil. Kč.

Text: Jakub Fajnor, tiskové oddělení MO ČR /r
Ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.