MENU

Odchod veliteľa plo Igla do zálohy

V piatok 1. februára sa na nástupisku protilietadlovej raketovej brigády v Nitre konal slávnostný nástup pri príležitosti odchodu veliteľa protilietadlového oddielu (plo) Igla majora Martina Ďuračku do personálnej zálohy.

Ukončením štúdia na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši začala dňa 9. júla 1999 jeho vojenská kariéra prijatím do služobného pomeru profesionálneho vojaka. Počas svojej kariéry prešiel rôznymi funkciami od veliteľa čaty až po veliteľa oddielu a vojenskými hodnosťami od poručíka až po majora. Funkciu veliteľa protilietadlového oddielu vykonával od 1. júla 2013 a po viac ako 24 rokoch služby v Ozbrojených silách ukončil svoju kariéru profesionálneho vojaka.

Vo svojom príhovore odchádzajúci veliteľ plo Igla Martin Ďuračka poďakoval za spoluprácu a podporu, vďaka ktorej mohol plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií, ktoré počas svojej vojenskej kariéry zastával a do budúcnosti zaželal všetkým prítomným pevné zdravie, šťastie a veľa osobných i pracovných úspechov.

Na záver sa zástupca veliteľa protilietadlovej raketovej brigády podplukovník Jozef Paňko poďakoval majorovi Ďuračkovi za jeho dlhoročnú, kvalitnú, obetavú prácu v prospech protilietadlovej raketovej brigády a poprial mu veľa šťastia do ďalšieho života v personálnej zálohe. Funkciu veliteľa plo Igla tak bude od 1. februára 2019 vykonávať zástupca veliteľa kapitán Matej Pelegrin.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Protilietadlová raketová brigáda Nitra, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.