MENU

MO SR získalo viac ako 6 miliónov EUR

na sanáciu environmentálnych záťaží v kasárňach


Ministerstvo obrany SR získalo z Operačného programu Kvalita životného prostredia viac ako 6 miliónov EUR na sanáciu environmentálnych záťaží kasární v Martine, Michalovciach a Piešťanoch. Všetky potrebné sanačné práce, ako aj odborný geologický dohľad tak budú plne financované z eurofondov.

Súčasný stav životného prostredia v tejto oblasti je dedičstvom nezodpovednosti armád, ktoré sa na týchto miestach zdržiavali v rokoch 1935 až 1992. „Vďaka našim úspešným projektom dokážeme odstrániť tieto záťaže bez toho, aby sme museli zaťažiť náš rozpočet. Ušetrené finančné prostriedky tak môžeme investovať do ďalších dôležitých modernizačných projektov a zvýšenia kvality podmienok výkonu služby profesionálnych vojakov,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.

Cieľmi sanácie je odstrániť príčiny vzniku environmentálnej záťaže, obmedziť ďalšie šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí, ďalej odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, ako aj zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie a zabezpečiť rekultiváciu sanovanej lokality.

Sanácia takmer 12 000 m2 pôdy bude v uvedených lokalitách prebiehať v období rokov 2019 až 2022, pričom dodávatelia sanačných prác budú vybraní na základe prebiehajúceho verejného obstarávania.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.