MENU

Strakoničtí záchranáři chystají nové aktivity

i pro kolegy z ostatních útvarů


Strakonické CLS (Combat LifeSaver) centrum připravuje pro Armádu ČR již řadu let nezdravotnický personál. Ovšem i zdravotničtí záchranáři, kteří zde vojáky učí, jak poskytnout první pomoc v bojových podmínkách, se musí neustále vzdělávat. Zdejší výukové středisko proto chystá několik aktivit, které nabízí i zdravotníkům z jiných útvarů.

Nejen v armádě platí, že na zdravotnické záchranáře jsou kladeny vysoké nároky. Musí disponovat hlubokými znalostmi a praktickými dovednostmi. „Odbornou kvalifikaci si zvyšujeme stážemi v nemocnicích nebo u zdravotnické záchranné služby. Není to ale příprava na skutečné bojové podmínky, kdy je mnohdy vyžadována prolongovaná péče o trauma pacienty,“ uvedl praporčík Jaroslav Duchoň ze strakonického obvaziště.

Změnit systém vzdělávání, podnítil mimo jiné i příchod nových záchranářů. Absolventi Fakulty vojenského zdravotnictví nastoupili do Strakonic během loňského léta. Zdejší výukové centrum začalo organizovat speciální výcviky, které budou probíhat každý měsíc v pětidenních blocích.

Čerpají z odborné literatury i nasazení v misích
Během teoretické části si účastníci rozšiřují své znalosti o nové poznatky. „Informace čerpají jak z odborné literatury a časopisů, tak i z aktuálních dat amerického PHTR (Prehospital Trauma Registry). Připravují pro ostatní prezentace, čímž se učí přednášet. Zároveň překládají anglické texty do češtiny. Zvyšují si tak jazykové schopnosti, které jsou nezbytné pro komunikaci s aliančními jednotkami při nasazení v zahraničí,“ upřesnil praporčík Duchoň.

Na teorii navazuje praktická část. Záchranáři se v chystaných blocích postupně zdokonalí ve stavění masivního krvácení, zajištění dýchacích cest a ošetření poranění hrudníku. „Věnovat se budou i problematice zajištění žilního a nitrokostního vstupu, hrazení krevních ztrát krevními deriváty a plnou krví. Závěrečný blok v květnu bude následně věnován aktuální otázce prolongované péče o pacienta, kterou je nutno v souvislosti s plněním úkolů v oblastech, jakými je například africký kontinent, implementovat do odborné přípravy,“ doplnil Jaroslav Duchoň.

Testují záchranářské pomůcky
Příslušníci strakonického obvaziště mají za sebou první z plánovaných výcviků. Zúčastnila se jej i nadrotmistryně Rebeka Škvorová. „Program byl nabitý a vyžadoval od nás zapojení i nad rámec běžné pracovní doby. Největším přínosem bylo pro mě srovnání pomůcek, jež používáme my a vojáci v jiných zemích. Překládání článků z angličtiny mi nečinilo výrazné problémy, rok jsem totiž žila v Anglii,“ prozradila mladá vojákyně.

Záchranáři během výcviku testovali také odolnost a vlastnosti zdravotnického materiálu. „Zkoušeli jsme různé typy škrtidel, používané u nás i v zahraničí. Chceme testovat i hemostatika, samozřejmě v rámci našich podmínek na útvaru. Výsledky, které tak získáme, mohou využít i ostatní obvaziště v Armádě ČR,“ zmínil další výhodu nadrotmistr Marek Kocián.

Zároveň potvrdil vysokou motivaci nových záchranářů se dále vzdělávat. „Očekává se od nás, že poskytneme pomoc v jakékoli situaci – mimo operací také v rámci běžného provozu na útvaru nebo na cvičeních. Musíme tak být schopni řešit i netraumatické zástavy, kolapsy z nejrůznějších příčin, synkopy, infarkty a podobně. Vnímám to jako určitou přidanou hodnotu, že se snažíme dostát svému povolání a být záchranáři se vším všudy. Musíme se proto učit a drilovat také postupy při řešení stavů, které nesouvisí přímo s bojovou medicínou,“ vysvětlil nadrotmistr Kocián.

Nabízí vzdělávání i ostatním záchranářům
Strakonické obvaziště chystá i další novinky. Během výcviků budou pořizována videa, která kromě prezentačních účelů mohou absolventům připomenout, co se ve zdejším výukovém centru naučili. Plánují i cvičení, při kterých budou účastníkům ve dne i v noci co nejvěrněji simulovat bojové podmínky, za kterých budou poskytovat přednemocniční neodkladnou péči.

„Cílem těchto aktivit je zvýšit vzdělanost zdravotnických záchranářů, aby v případě reálného zásahu byli schopni poskytnout kvalifikovanou pomoc. Zdravotnickým profesionálům z praporních obvazišť a rot nabízíme možnost zapojení se do tohoto edukačního programu. Jedinou podmínkou je to, aby se chtěli na těchto cvičeních aktivně podílet,“ dodal praporčík Jaroslav Duchoň s tím, že zájemci o výcvik se mohou na něj obracet.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: kpt. Jana Samcová, 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.