MENU

Požár v Jaselských kasárnách prověřil hasiče

„Hoří!!! Všichni opusťte budovu“. První slova operačního dozorčího Agentury logistiky, která odstartovala společné požární cvičení Vojenské hasičské jednotky s příslušníky Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR v Jaselských kasárnách ve Staré Boleslavi.

Námětem cvičení byl požár v budově ředitelství Agentury logistiky s cílem procvičit a prověřit činnost požárního poplachového systému u ředitelství Agentury logistiky. Zároveň byla aktivována jednotka požární ochrany HZS MV ČR ze Staré Boleslavi, jejíž příslušníci měli za cíl nacvičit zásah v objektu, do kterého se běžně nedostanou, ale v případě reálného požáru tam musí být schopni zasáhnout. Podplukovník Lubomír Skalička z Agentury logistiky, který nácvik zorganizoval dodává: „Nácvik postupu v případě vzniku požáru je jedním z úkolů, který nám ukládá litera zákona o požární ochraně. Zároveň se tímto společným cvičením prohlubuje spolupráce mezi příslušníky vojenských hasičských jednotek s jednotkami HZS MV a dále pak spolupráce mezi jednotlivými útvary na teritoriu posádky“.

V rámci požárního cvičení byla provedena evakuace osob z postižených budov včetně nácviku manipulace s hasicími přístroji. Hasicí přístroje jsou běžně rozmístěné na všech pracovištích, ale v praxi je umí správně obsluhovat jen minimální počet lidí. Přitom právě laický zásah ručním hasicím přístrojem proti požáru, který je ještě ve své počáteční fázi hoření, může zachránit lidské životy, zdraví nebo zamezit rozsáhlým škodám na majetku.

Vše se odehrávalo pod dohledem profesionální vojenské hasičské jednotky (VHJ) 26. pluku velení, řízení a průzkumu. Velitel VHJ nadpraporčík Martin Jiřička nácvik zhodnotil: „Součinnostní cvičení s jednotkami HZS ČR proběhlo na základě událostí a zkušeností z předchozího požáru prostor jídelny v Jaselských kasárnách, kde se ukázaly potřeby bližší koordinace mezi HZS ČR a jednotkami VHJ AČR, zejména v oblastech radiokomunikace, technické vybavenosti a početního stavu sloužících směn“ a dodává: „Součinnostní cvičení ověřilo naše vzájemné možnosti spolupráce a zároveň nám ukázalo prostor na vylepšení některých postupů a rutinních úkonů, které zlepší vzájemnou meziresortní součinnost v budoucnu.“

Cílem takovýchto zaměstnání není jen školení příslušníků a zaměstnanců vojenských posádek, ale také zapojení příslušníků VHJ do celé šíře aktivit, při kterých si neustále oživují zavedené postupy, ale zároveň jsou ve styku s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Mgr. Jan Smetana, Ministerstvo obrany ČR
Foto: kpt. Mgr. Petr Kostelka, Agentura logistiky

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.