MENU

Češi budou i v roce 2020 přispívat

do mise předsunuté přítomnosti eFP


Ve dnech 13. a 14. února se na Generálním štábu Armády České republiky konala 4. plánovací konference předsunuté přítomnosti eFP (Enhanced Forward Presence) v Lotyšsku. Konference se účastnilo celkem deset členských států NATO a to včetně hostitelské země.

Konferenci zahájil ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Jiří Verner, který následně předal slovo ředitelce kanadského společného operačního centra brigádní generálce Lise Bourgon, která vedla konferenci z pozice vedoucího státu bojového uskupení.

„Naše bojové uskupení má nejvíce přispěvovatelů. Jako bojové uskupení proto jsme a musíme být velmi flexibilní. Takové plánovací konference pořádáme každých půlrok, aby celkem devět přispívajících států a jeden hostitelský řešily své budoucí nasazení s výhledem až na dva roky. Pro potřebu jednání máme samozřejmě ideální představu, jak by mělo bojové uskupení vypadat, a pak u stolu řešíme naše reálné možnosti,“ uvedla generálka Bourgon.

Zástupci zemí
Konference se zúčastnili zástupci zemí, které přispívají do eFP – Albánie, České republiky, Itálie, Kanady, Lotyšska, Polska, Slovenska, Slovinska, Španělska a také Černé hory, která nově posílí bojové uskupení pod velením Kanady v Lotyšsku.

„Po ročním působení v Lotyšsku už jsme si vypracovali funkční a hlavně efektivní systém, který především logisticky je výhodný pro všechny. Na začátku každá jednotka fungovala podle národních standardních operačních postupů. Nyní jsme zavedli jednotné postupy, které jsou platné pro potřebu multinárodní eFP,“ komentovala pokroky v systému velení a řízení mise generálka Bourgon.

Češi v Lotyšsku působí na základně Adaži s minometnou četou v počtu 55 vojáků. Hlavním úkolem jednotky v rámci předsunuté přítomnosti NATO je svou aktivní přítomností a výcvikovou činností v prostoru operace demonstrovat odhodlání bránit svrchovanost a územní celistvost členských států NATO. „Vaše jednotka je plně integrovaná do bojového uskupení, kde přispívá svou palebnou schopností a zároveň je vnímána velmi dobře lotyšskou společností,“ komentoval zástupce hostitelské země brigádní generál Georgs Kerlins český příspěvek.

Velká zkušenost a výzva
„Pro nás je mise alianční předsunuté přítomnosti velkou zkušeností a výzvou. Dosud jsme měli zkušenosti s mezinárodní přítomností během cvičení, která jsou na dobu určitou. Nyní máme na našem území trvale zahraniční jednotky, které s námi sdílí nejen prostory základny, ale také některé své schopnosti v rámci bojového uskupení,“ dodal generál Kerlins.

Všichni účastníci konference se shodli na tom, že byla úspěšná. Češi během ní potvrdili svůj příspěvek do mise eFP minometnou četou a účastí na velitelství eFP do roku 2020 a s možným vyčleněním sil a prostředků až do roku 2023. Ostatní státy také potvrdily svou účast v dalších rotacích.

„Kladně byl hodnocen spojenecký přístup a stupeň vycvičenosti přispívajících států, který hlavně usnadňuje integrační proces a systém velení a řízení mise,“ zhodnotil generál Verner. Na závěr konference zopakoval, že České republika bude přispívat do mise eFP celkem čtyřmi rotace minometné čety v Lotyšsku, dvěma rotacemi mechanizované roty v Litvě a jednou rotací jednotky Air Policing v Estonsku.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: plk. Magdalena Dvořáková a Michal Voska, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.