MENU

Medzinárodné cvičenie Ebonite Javelin 2019

Príslušníci 13. mechanizovaného práporu Levice sa pod velením poručíka Filipa Mahúta v termíne od 4. do 15. februára zúčastnili medzinárodného cvičenia Ebonite Javelin 2019 vo výcvikovom priestore VVP Libavá v Českej republike.

Úlohy výcviku boli zamerané na taktiku pri vedení defenzívnych a ofenzívnych aktivít, vedenia bojových vozidiel, strelieb z ručných a lafetovaných zbraní.

Počas prvého výcvikového týždňa naša jednotka úzko spolupracovala s príslušníkmi Armády Českej republiky. Strelci operátori vykonali streleckú prípravu z lafetovaných zbraní vo dne i v noci. Najlepšie výsledky zo všetkých operátorov dosiahol desiatnik Ján Babiak z 1. mechanizovanej roty.

Súčasne prebehli aj bojové hry pre príslušníkov mechanizovaných rojov. Spomedzi siedmych mechanizovaných rojov si najlepšie splnil úlohy roj pod velením čatára Martina Bíleho, ktorý bol následne ocenený pamätným pohárom a diplomom.

Po úvodných cvičeniach, naša mechanizovaná čata bola prepodriadená pod velenie českej tankovej roty a 9. februára prebehla kontrola zladenosti účelového zoskupenia.

Vyvrcholením medzinárodného cvičenia Ebonite Javelin 19 bolo taktické cvičenie s bojovou ostrou streľbou, kde bola slovenská jednotka nepretržite nasadená v priestore operácie, s cieľom plniť úlohy vyplývajúce z taktickej situácie.

Veliteľ tankovej roty kapitán Martin Liška na záver vyzdvihol nasadenie a vycvičenosť mechanizovanej čaty, ktorá sa výraznou mierou zaslúžila o dobré výsledky dosiahnuté počas bojových strelieb. Najlepšie výsledky dosiahlo mechanizované družstvo rotného Stanislava Spišiaka.

Na záverečnom vyhodnotení medzinárodného cvičenia sa zástupca veliteľa 73. tankového práporu major Pavel Wolf poďakoval príslušníkom 13. mechanizovaného práporu za spoluprácu, nasadenie a odvedenú prácu a ocenil najlepších cvičiacich poručíka Filipa Mahúta a čatára Michala Javorského.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 13. mechanizovaný prápor Levice, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.