MENU

Výcvik ženistu špecialistu

Vo výcvikových priestoroch Centra výcviku Lešť v týchto dňoch prebieha výcvik ženistu špecialistu. Výcvik pod záštitou Ženijného práporu zo Serede poskytne základnú úroveň vycvičenosti vo vybraných oblastiach najmä ženijnej odbornej prípravy ženijným čatám mechanizovaných práporov 1. a 2. mechanizovanej brigády a vlastným príslušníkom práporu.

Cieľom výcviku je poskytnutie odbornej asistencie pri výcviku novovzniknutých ženijných čiat mechanizovaných práporov príslušníkmi Ženijného práporu 1. mechanizovanej brigády. Okrem dosiahnutia základnej úrovne vycvičenosti jednotlivca patrí medzi stanovené ciele výcviku aj zdokonalenie ženijných odborníkov vo vedení zamestnaní a príprava podkladov pre spracovanie jednotných SOP z precvičenej problematiky pre cvičiace čaty.

Riadiacim výcviku je veliteľ roty kapitán Tomáš Fedor. Svoje skúsenosti z nasadenia v medzinárodnom prostredí využíva denne pri vyhodnocovaní výcviku a spracovaní Lessons learned pre potreby veliteľov a plánovania ďalšieho výcviku. Odbornú záštitu nad výcvikom majú poddôstojníci ženijného práporu pod vedením svojho veliaceho poddôstojníka nadrotmajstra Dušana Rožníka.

Odborná príprava ženijných čiat týmto výcvikom 1. marca nekončí. Naopak, už v nasledujúcom týždni sa ženisti zúčastnia výcviku v ostrom trhaní a mínovaní, čím sa výcvikový blok pripravený ženistami zo Serede pre svojich ženijných kolegov z mechanizovaných práporov ukončí.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Ženijný prápor 1. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.