MENU

Výmena na poste veliteľa NFIU SVK

Dňa 22. februára 2019 uplynul rok od nástupu súčasného veliteľa NFIU SVK plukovníka Štefana Acsaia do funkcie a priblížil sa tak termín jeho plánovanej rotácie. Na pozícii ho vystrieda plukovník Peter Brauner, úradujúci náčelník odboru strategického plánovania Generálneho štábu OS SR.

V prvých týždňoch marca prebehne odovzdávanie agendy medzi odchádzajúcim a novo-ustanoveným veliteľom a následne bude vykonaná formálna ceremónia odovzdania funkcie za účasti najvyšších predstaviteľov rezortu obrany, velenia Ozbrojených síl SR, zástupcov nadriadených veliteľstiev NATO a prispievajúcich krajín.

Text a foto: OOd NGŠ, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.