MENU

Generál Opata: Uplynulých osm měsíců

hodnotím velmi dobře


Celkem 99 velitelů Armády České republiky se setkalo ve středu 27. února v hlavním sále Ministerstva obrany v Praze k vyhodnocení výcvikového roku 2018. Jednání zahájil náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata zrekapitulováním úkolů na rok 2018 v souladu s prioritami.

Prvními zmíněnými byly projekty okamžitého dopadu, které mají za cíl vybavit vojáky bojových útvarů kompletní výstrojí, zbraněmi, prostředky balistické ochrany, přístroji nočního vidění a spojovacími prostředky. „V tomto ohledu se povedlo podepsat rámcové dohody, takže bude možné doplňovat tento materiál v průběhu dalších let podle aktuální potřeby,“ uvedl generál Opata.

Náborový cíl splněn na 113 %
K prioritě náboru uvedl: „Vloni se nám povedlo zastavit personální propad a navýšili jsme tabulkové počty. To je dobrý výsledek v době, kdy ostatní silové složky mají velké problémy s náborem,“ konstatoval. Výrazně vpřed se posunul i nábor do Aktivní zálohy. V loňském roce přibylo dalších 813 aktivních záložníků, náborový cíl byl tak splněn na 113 %.

Generál Opata dále zmínil modernizační projekty a výstavbu nových prvků včetně velitelství teritorií, které má primárně za cíl centralizovat velení jednotkám aktivní zálohy. Toto velitelství vzniká v souladu se změnou nového systému velení a řízení. „Po schválení počtů a organizační struktury vládou neprodleně zahájíme tuto změnu. Bude probíhat postupně v následujících měsících a létech,“ komentoval plánované změny generál Opata.

Cvičení Trident Juncture
Po úvodním projevu generála Opaty, ředitelé jednotlivých sekcí Generálního štábu AČR a ministerstva obrany hodnotili jednotlivé úkoly. Kladně hodnotili vojenská cvičení a bojovou připravenost. Zmíněna byla účast Armády České republiky na mezinárodních cvičeních. Naši vojáci se také zapojili do největšího aliančního cvičení Trident Juncture minulého roku, které se konalo v Norsku.

V roce 2018 působili příslušníci AČR v rámci jednotlivých úkolových uskupení v celkem 15 vojenských operacích a misích v 15 zemích světa a bylo na ně vysláno téměř 1100 vojáků. V loňském roce se AČR začala podílet na posílení východního křídla Aliance. Alianční předsunuté přítomnosti (Enhanced Forward Presence, eFP) jako stěžejní mise NATO svým charakterem podtrhuje základní princip existence Aliance.

Hlavní úkoly AČR na rok 2019:
1. Přípravu a výcvik vojsk a záloh provádět s cílem rozvoje a udržení schopností k zajištění obrany ČR.
2. Připravit, nasadit a zabezpečit působení sil a prostředků AČR v operacích.
3. Zabezpečit doplnění personálu a jeho přípravu podle potřeb AČR.
4. Aktualizovat KVAČR (Koncepce výstavby Armády ČR) a koncepce nižšího řádu.
5. Vytvořit optimální systém velení a řízení.
6. Vytvořit předpoklady pro navýšení schopností AČR.
7. Pokračovat v realizaci projektů rozvoje a udržení schopností AČR.
8. Zajistit výstavbu schopností sil podpory.
9. Zajistit schopnost vedení strategické komunikace v podmínkách AČR.

Na další snímky a video se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Magdalena Dvořáková /r
Foto: Lucie Růžková, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.