MENU

Výcvik jednotiek plrb vo februári

V súlade s plánom prípravy Protilietadlovej raketovej brigády pre rok 2019 vo februári jednotky plrb Nitra vykonali jednu zo svojich najdôležitejších aktivít, a to výcvik jednotiek v odbornej a vševojskovej príprave.

Profesionálni vojaci 1. protilietadlovej raketovej skupiny S-300 a práporu podpory v dňoch 4. – 15. februára absolvovali výcvik podľa programov bojových zručností vojaka. Prebiehajúci výcvik mali pod drobnohľadom velitelia batérií, veliaci poddôstojníci a skúsení inštruktori. Cieľom bolo zopakovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti taktickej, streleckej, ženijnej, spojovacej, topografickej, zdravotnej, radiačnej chemickej a biologickej ochrany (RCHBO). Kvalitu práce inštruktorov a pripravenosť cvičiacich PrV preverila komisia veliteľa počas záverečného kontrolného cvičenia. Príslušníci jednotky preukázali, že čas strávený výcvikom bol využitý efektívne, o čom svedčia dosiahnuté výsledky. V dňoch od 5. do 8. februára 2. protilietadlová raketová skupina vykonala intenzívny výcvik obslúh operátorov rádiolokačných prostriedkov kompletu 2K12 Kub a obslúh spojovacích prostriedkov. Jednotke boli pre výcvikový rok 2019 nastavené rozhodujúce úlohy, jednou z nich je udržať dosiahnutú úroveň PVO kritickej infraštruktúry a zároveň cieľ spôsobilostí NATO. Aj preto bol výcvik zameraný na zladenie operátorov rádiolokátorov s operátormi odpaľovacích zariadení vyzbrojených raketami s palubnou aparatúrou, pri vyhľadávaní a ničení vzdušných cieľov vo vyhliadke najbližšieho cvičenia „Tobruq Legacy“, ktoré bude tento rok uskutočnené v Poľskej republike.

Zástupca veliteľa protilietadlovej raketovej brigády podplukovník Jozef Paňko vyhodnotil splnenie stanovených výcvikových úloh a vyzdvihol aktívny a profesionálny prístup cvičiacich.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Protilietadlová raketová brigáda Nitra, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.