MENU

Výcvik vojenských pozorovateľov

do operácií UNTSO a EUMM


Výcviková jednotka vojenských misií (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin od 11. februára do 1. marca 2019 zabezpečovala výcvik vojenských pozorovateľov predurčených do operácií UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) na Blízkom východe a EUMM (European Union Monitoring Mission) v Gruzínsku.

Do operácie UNTSO prispievajú OS SR aktívne od roku 1998, pričom nateraz pôsobia na Blízkom východe dvaja príslušníci OS SR. Hlavnou úlohou pozorovateľov v operácii je dohliadanie na dodržiavanie obsahu dohody o prímerí medzi Izraelom a susediacimi arabskými krajinami.

OS SR participujú na plnení úloh v operácii EUMM od roku 2009 vysielaním jedného dôstojníka. Hlavnou úlohou v priestore operácie je monitorovanie a analyzovanie stabilizačného procesu s dôrazom na dodržiavanie tzv. šesťbodovej mierovej dohody z augusta 2008 medzi Gruzínskom a Ruskom.

Plnenie úloh vyplývajúcich z mandátu pozorovateľských misií UNTSO a EUMM si vyžadovalo v rámci národnej prípravy vo VJVM pokryť široké spektrum úloh potrebných pre úspešné absolvovanie výcviku.

Úvod výcviku sa niesol v duchu teoretickej prípravy, ktorá zahŕňala sériu prednášok o informáciách z priestoru nasadenia, špecifikách operácií, zo zdravotnej prípravy, mínovej bezpečnosti, zamerala sa aj na získanie poznatkov o historickom vývoji konfliktu, precvičenie rádiovej komunikácie v anglickom jazyku, prácu s tlmočníkmi a vyjednávanie s kľúčovými osobami, psychologickú prípravu, technickú prípravu a praktické jazdy na technike Land Rover Defender, oboznámenie s pravidlami nasadenia (ROE) a eskalácie sily (EOF), nelegálny obchod s ľudskými bytosťami, mediálnu prípravu a oboznámenie sa s formami náboženstiev v priestore nasadenia. Počas teoretickej fázy výcviku patrilo medzi kľúčové prednášky odovzdanie nadobudnutých skúseností a aktuálnych informácií z miest nasadenia príslušníkmi OS SR, ktorí boli nasadení v priestore operácií v minulosti. Táto téma bola podrobne rozobratá plukovníkom Reném Házom a majorom Rolandom Daňušom, ktorým patrí poďakovanie za kvalitnú spoluprácu.

Praktická časť výcviku sa začala celodenným výcvikom v Posádkovom cvičisku (PC) Sučany v druhom týždni výcviku. Téma „Základné zručnosti v operácii MKM“ pozostávala z 20 km pešej patroly, počas ktorej si pre cvičiacich imitačná skupina pripravila rôzne druhy incidentov, ktoré cvičiaci museli v krátkom čase vyriešiť.

V poslednom týždni výcviku cvičiaci absolvovali záverečné trojdňové cvičenie v PC Sučany. Bolo zamerané na praktické precvičenie zručností potrebných pre splnenie úloh počas nasadenia v operáciách. Cvičiaci zriadili dočasné pozorovacie stanovisko, z ktorého vykonávali pešie a mobilné patroly po priestore zodpovednosti. Počas patrolovania na cvičiacich čakali nástrahy, incidenty pripravené imitačnou skupinou, ktoré vždy vyriešili na veľmi dobrej úrovni. Medzi incidenty boli zahrnuté situácie vyžadujúce znalosti z mínovej bezpečnosti, zdravotnej prípravy, rádiovej komunikácie, pozorovania, vyjednávania a práce v časovej tiesni v značne stresujúcich podmienkach, ktoré vznikli hlavne počas imitovaného únosu a zajatia. Kládol sa maximálny dôraz na reálnosť modelových situácií.

Vďaka aktívnemu prístupu všetkých cvičiacich a kvalitnej práci inštruktorov možno skonštatovať, že príslušníci OS SR predurčení do operácii UNTSO a EUMM sú pripravení plniť stanovené úlohy, a tak vzorne reprezentovať OS SR v medzinárodnom prostredí.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: kpt. Tomáš Repa
Foto: VJVM, Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Pozemných síl OS SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.