MENU

Výcvik špecialistov prvého zásahu s CBRN látkami

Vo výcvikovom a testovacom centre RCHBO Zemianske Kostoľany prebieha od 11. do 15. marca Spoločný výcvik špecialistov prvého zásahu s CBRN (radiačné, chemické, biologické a nukleárne) látkami za účasti inštruktorov mobilného identifikačného laboratória z Práporu rchbo Rožňava.

Výcviku sa zúčastňuje tridsaťjeden príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z celej Slovenskej republiky (SR). Ozbrojené sily SR participujú na výcviku tromi špecialistami so špeciálnym vozidlom skupiny monitorovania a odberu vzoriek.

Hlavnou úlohou výcviku je vyškolenie novovytvorených osádok vozidiel EKOS v oblasti detekcie, odberu vzoriek nebezpečných chemických látok a následnej dekontaminácie osôb a materiálu. Výcvik je zameraný aj na zvládnutie postupov pri riešení mimoriadnych udalostí spojených s CBRN rizikom.

OS SR dlhodobo spolupracujú v rámci odbornosti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany s príslušníkmi HaZZ MV SR. Uvedená spolupráca je na základe vykonávacej dohody nie len vo výcviku, ale aj v reálnych zásahoch pri pomoci obyvateľstvu SR. Prápor rchbo spolupracuje s HaZZ MV SR, NAKA, Odborom odhaľovania environmentálnej kriminality PPZ MV SR, ÚVZ MZ SR, ako aj ostatnými zložkami štátnej správy.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.