MENU

Strakoničtí protiletadlovci si vyměňovali

zkušenosti s litevskými vojáky


Strakoničtí vojáci absolvovali minulý týden odbornou stáž u protiletadlového útvaru v Litvě. Při této příležitosti byla zároveň podepsána dohoda o pokračující spolupráci mezi českým a litevským vojskem pozemní protivzdušné obrany na příští dva roky.

Litevští vojáci připravili pro české kolegy pestrý program, aby je seznámili s tím, jak u nich probíhá výcvik jednotek pozemní protivzdušné obrany. Teoretickou část věnovali rozhodovacímu a plánovacímu procesu velitele, tvorbě bojového rozkazu i způsobu logistického zabezpečení. Jak vše následně převádějí do praxe, včetně vedení bojové činnosti, předvedli během výcviku v terénu. Českým vojákům představili také svou techniku a výzbroj.

Modernizace litevských ozbrojených sil
Litevci vynaložili v posledních letech nemalé úsilí na modernizaci armády. Přesvědčili se o tom i strakoničtí vojáci. „Udělali velký pokrok. Je vidět, že do protiletadlového oddílu se hodně investovalo – od osobního vybavení jednotlivce, až po kolovou techniku a vybavení pro výcvik,“ uvedl rotný Martin Bendula během odborné stáže v Litvě.

„Novinkou a zajímavou zkušeností bylo pro nás představení simulačního centra, které disponuje devíti trenažéry protiletadlového raketového kompletu RBS-70,“ doplnila nadporučice Eva Pudilová. „Počet trenažérů umožňuje souběžný výcvik operátorů. Velitel čety nebo baterie má široké možnosti, jak sladit činnost jednotky během řízení palby, například při přerozdělování cílů více prvkům současně,“ popsala jednu z výhod strakonická vojákyně.

Čeští vojáci mohli naopak litevským kolegům předávat zkušenosti z využívání sofistikovaného systému velení a řízení palby nebo přídavných zařízení protiletadlového kompletu RBS-70, kterými Litevci nejsou zatím vyzbrojeni.

Odborné stáže a společná cvičení
Právě vzájemná výměna a sdílení poznatků jsou hlavním smyslem podobných stáží. Že budou probíhat i nadále, potvrzuje dohoda o spolupráci, kterou podepsali zástupce velitele strakonického útvaru plukovník Jaroslav Daverný a velitel litevského útvaru major Vaidas Šimaitis. Další stáž proběhne na podzim a tentokrát se bude konat v České republice.

Spolupráce českých a litevských vojáků ovšem nezahrnuje jen stáže. Poprvé spolu vojáci cvičili v roce 2014 během aliančního cvičení Iron Sword, které se uskutečnilo v Litvě. Od roku 2015 se pak pravidelně setkávají při mezinárodních cvičeních jednotek pozemní protivzdušné obrany Tobruq Legacy. „Hlavním smyslem všech těchto aktivit je prohloubit interoperabilitu, sladit postupy a zvýšit schopnosti jednotek NATO při provádění společných protivzdušných operací v mezinárodním prostředí,“ dodal zástupce velitele strakonického útvaru plukovník Jaroslav Daverný.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Jana Samcová, tisková a informační důstojnice, 25. plrp /r
Foto: čet. Toma Rimkevičiūtė, čet. A. Dankis

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.