MENU

Výmena personálu v operácii UNFICYP

V stredu 15. marca 2017 v poobedňajších hodinách pristálo na letisku v Larnake lietadlo s príslušníkmi 33. rotácie slovenského kontingentu pôsobiaceho v operácii UNFICYP na Cypre. Prvú časť slovenského kontingentu pod velením pplk. Andreja Čučvaru a riadiacu skupinu SCKM GŠ pod velením pplk. Petra Kováča privítal Veliteľ Sektora 4 pplk. Rudolf Eštok.

Po krátkom poučení sa časť vojakov presunula na veliteľstvo operácie v Nikózii a časť do Sektora 4. V nasledujúcom týždni prebehne proces odovzdávania a preberania jednotlivých funkcií a materiálu a oboznámia sa nových príslušníkov s priestorom zodpovednosti Sektora 4 a operačnými úlohami. V rámci rotačného týždňa budú vojakom nápomocní aj príslušníci riadiacej skupiny, ktorí sa zároveň zúčastnia na niekoľkých pracovných stretnutiach s predstaviteľmi misie UNFICYP, vojakmi OS SR, ako aj so slovenskou veľvyslankyňou na Cypre p. Oksanou Tomovou.

Celkovo 82 vojakov OS SR, 36 vojakov Maďarskej armády, 43-členná čata srbských vojakov a 1 príslušník ukrajinskej armády vystrieda v nasedujúcom období svojich kolegov v rámci marcovej rotácie.

Príslušníci novej rotácie budú pokračovať v napĺňaní mandátu operácie UFICYP: v záujme ochrany medzinárodného mieru a bezpečnosti použiť čo najlepšie úsilie na zabránenie návratu ozbrojeného zápasu a ak to bude nutné, prispievať k udržaniu a obnove zákonov a predpisov, ako aj návratu do normálnych podmienok. S tým súvisí aj úsilie o udržanie vojenského statusu quo a pokojnej situácie v nárazníkovej zóne, podporujúc tak úsilie o trvalé zjednotenie oboch komunít na Cypre.

Zároveň sa po ročnej službe vráti domov k rodinám 80 slovenských vojakov, ktorí svojím zodpovedným prístupom a kvalitným plnením úloh vzorne reprezentovali nielen Sektor 4, ale aj OS SR v medzinárodnom prostredí operácie UNFICYP.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: UNFICYP/bej, via Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.