MENU

Generál Zůna jednal s generálem Bohrerem

Na základě pozvání prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Jaromíra Zůny přijel ve dnech 20. a 21. března do České republiky zástupce náčelníka Společného centra podpory Bundeswehru generálporučík Peter Bohrer. Hlavními tématy jednání byla spolupráce obou armád v oblasti logistického zabezpečení a ochrany proti zbraním hromadného ničení.

První den setkání byl věnován posílení a rozvoji logistických schopností Aliance. Logistika je v současné době jednou z klíčových oblastí NATO při budování kapacit. Jak Česká republika, tak Německo posilují svoje schopnosti hostitelské země při zajišťování logistické podpory aliančním jednotkám působícím na jejich území. Prioritou obou armád je budování praporu národního logistického zabezpečení HNS (Host Nation Support) a přijímacího střediska RSOM (Reception Staging Onward Movement).

V oblasti stále strukturované spolupráce PESCO se němečtí kolegové dále věnovali vojenské mobilitě. Jako významné zmínili sjednocení národních postupů v rámci EU pro přesun vojsk přes území členských států. Touto problematikou se zabývá také Česká republika. Generál Bohrer informoval o výstavbě nového operačního velitelství JSEC (Joint Support and Enabling Command).

„Spolková republika Německo je pro nás významným partnerem, chceme společně rozvíjet naše schopnosti v oblasti logistického zabezpečení a ochrany proti zbraním hromadného ničení. Naši odborníci spolu úzce spolupracují a předávají si cenné informace,“ zhodnotil generál Zůna.

Ve vyškovském centrum Excelence
Druhý den navštívila německá delegace expertní alianční Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení JCBRN Defence COE (Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence) ve Vyškově, aby se seznámila s posláním a hlavními úkoly centra. Delegaci přivítali jeho ředitel, plukovník Vratislav Osvald spolu se svým německým zástupcem plukovníkem Wolfgangem Reichem.

Hlavním tématem diskuze byla podpora ambicí NATO a potenciální spolupráce v oblasti CBRN mezi JCBRN Defence COE a odborným prvkem Framework Nation Concept (FNC) CBRN Cluster.

V závěru návštěvy představil odbor plánování analýz operační centrum NATO CBRN Reach back, začleněné do struktury COE, které je určeno k přímé podpoře operací NATO v oblasti CBRN.

Prapor národního logistického zabezpečení HNS:
– K 1. lednu 2023 vznikne v Rakovníku prapor národního logistického zabezpečení HNS.
– Od 1. října 2018 působí v posádce organizační jádro jednotky.
– Do roku 2023 je plánováno vybudovat rotu HNS, velitelskou rotu a praporní obvaziště.
– Po získání počátečních operačních schopností bude následovat výstavba roty kontejnerové přepravy a dvou rot zabezpečení prostoru soustředění.
– Plné operační schopnosti by měla jednotka dosáhnout k 1. lednu 2026.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: mjr. Vlastimila Cyprisová, kpt. Zuzana Králíková, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.