MENU

Bezpečne a plynulo počas prepravy po železnici

Nakoľko všetky deklarované jednotky musia prejsť výcvikom prepravy po železnici, príslušníci prrchbo tak vykonali v dňoch 20. a 21. marca 2019 na železničnej stanici Rožňava.

Počas teoretickej prípravy bola všetkým vysvetlená potrebná dokumentačná, metodická a bezpečnostná problematika počas vykonávania tejto činnosti. Na druhý deň si hlavne vodiči a velitelia všetkých stupňov ozrejmili a prakticky nacvičili činnosť pri reálnom „vagónovaní“ techniky.

Pod skúseným dohľadom zástupkyne z Národného centra vojenskej dopravy, boli všetky činnosti vykonané bezo zvyšku, na dobrej úrovni. Mnohí si uvedomili dôležitosť dodržiavania a uplatňovania všetkých predpísaných pravidiel práve pri praktickej činnosti, ktorá nie je jednoduchá.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.