MENU

Slovenský štít 2019

Ďalší krok k úspešnému zvládnutiu cvičenia


Priestory Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne v dňoch 27. a 28. marca 2019 hostili Úvodnú plánovaciu konferenciu pre pripravované cvičenie Slovenský štít 2019. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia všetkých zložiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky participujúcich na cvičení, ako aj príslušníci zahraničných armád – USAREUR, Národnej gardy Indiana, Armády Českej republiky, Maďarských ozbrojených síl a Armády Poľskej republiky.

Po úvodnom slove boli predstavené základné údaje o cvičení, operačný dizajn, harmonogram prípravy a špecifikácia cvičenia. Po spresnení úloh pre jednotlivé pracovné skupiny pokračovali účastníci konferencie v plánovaní v syndikátoch, zameraných na organizáciu cvičenia, logistické zabezpečenie a zabezpečenie života vojsk, komunikačné a informačné systémy a scenár a rozohru. Jednotliví účastníci získali potrebné vstupy pre tvorbu plánu cvičenia a takisto si spresnili participáciu jednotlivých zložiek na cvičení.

Cvičenie Slovenský štít 2019 je národným cvičením Ozbrojených síl Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. Jeho hlavným zameraním je zdokonaľovanie vnútorných procesov a procedúr plánovania a riadenia bojovej činnosti ťažkej mechanizovanej brigády v spoločnej operácii malého rozsahu pri obrane suverenity a územnej celistvosti SR v kontexte kolektívnej obrany.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.