MENU

MO ČR jednalo s potenciálními dodavateli

nových bojových vozidel pěchoty


Resort obrany včera seznámil čtveřici potenciálních dodavatelů s podmínkami tendru na pásová bojová vozidla pěchoty (BVP) za více než 50 miliard. Úvodního jednání se zúčastnil ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata, pověřený náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha a také zástupci projektového týmu pro pořízení BVP.

Ministerstvo obrany předpokládá, že smlouvu na zakázku, která je jednou z největších v historii České republiky, podepíše do letošního září. O vítězi z vícekolového jednání rozhodne především cena, splnění technických požadavků a míra zapojení českého obranného průmyslu.

„Nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty je největším projektem v historii naší armády. Jeho cílem je přezbrojit 7. brigádní úkolové uskupení moderními vozidly. Tím dojde ke zvýšení operačních schopností uvedeného uskupení a de facto celých Pozemních sil. Budeme moci lépe plnit úkoly obranyschopnosti naší vlasti, ale i alianční závazky,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar s tím, že speciální tým vyhodnotí předložené nabídky pomocí objektivního multikriteriálního modelu.

Prioritou je posilování schopností pozemních sil
Náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata už při svém nástupu do funkce označil jako hlavní prioritu posilování schopností pozemních sil, zejména modernizaci 7. mechanizované brigády.

„Není žádným tajemstvím, že nutně potřebujeme vyměnit starou a dosluhující bojovou techniku. Proto jsme na Generálním štábu pečlivě připravili uživatelský požadavek a analyzovali jsme také současné bezpečnostní prostředí. Na základě toho jsme přesně stanovili kvalitativní a kvantitativní technické požadavky,“ sdělil generál Opata.

Armáda potřebuje techniku spolehlivou a moderní, s potenciálem dalšího modernizačního růstu, například v oblasti palebné síly, ochrany osádky a použitých technologií. „Modernizace 7. mechanizované brigády je nutná pro zvýšení bezpečnosti České republiky a pro naplňování závazků vůči spojencům. Jedním z nejpodstatnějších jsou, jak my říkáme Cíle výstavby schopností AČR 2017, kde od 1. 1. 2026 deklarujeme připravenost těžké mechanizované brigády se třemi mechanizovanými prapory a tankovým praporem,“ vysvětlil generál Aleš Opata.

Podpis smluv a vyhodnocení nabídek
Požadavky, které má armáda na nová bojová vozidla pěchoty, upřesnil pověřený náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha a plukovník Ctirad Gazda z oddělení projektu pořízení BVP. Nová vozidla bojové pěchoty musí například uvézt jedenáct vojáků, a to řidiče, střelce, velitele vozu, dva specialisty a šest vojáků takzvaného roje, a musí mít věž s osádkou nebo kanon ráže 30 milimetrů.

„Následující postup bude tento. V prvním kole vyzveme firmy k účasti na výběrovém řízení. V druhém kole obdržíme předběžné nabídky a poté vyhodnocení finálních nabídek. Každá ze společností bude povinna poskytnout zadavateli vzorek, tedy v tomto případě jednotlivý typ, se kterým se hlásí do tendru. Odborný tým poté posoudí, zda splňují všechny zadané parametry,“ dodal pověřený náměstek ministra obrany.

Smlouva bude poté podepsána mezi stranami Ministerstvo obrany a dodavatel a dodavatel a státní podnik VOP CZ, čímž se zajistí požadovaný minimálně 40% podíl domácího obranného průmyslu, transparentnost celé zakázky a zároveň i servis.

Cíle přezbrojení pozemních sil moderními bojovými vozidly pěchoty:

Cílem projektu je pořízení 210 moderních pásových bojových vozidel pěchoty na jednotném podvozku v sedmi modifikacích podle konkrétních potřeb armády a pořízení 29 doprovodných servisních a dílenských vozidel na kolovém podvozku ve třech modifikacích.

Požadavkem zadavatele a nedílnou součástí veřejné zakázky je robustní zapojení českého obranného průmyslu, a to jak do vlastní výroby vozidel, tak do jejich údržby, servisu a logistické podpory po celou dobu jejich životního cyklu v trvání přibližně 30 a více let. K tomu bude nezbytné do České republiky přenést potřebná práva, know-how a licence zejména k výrobním postupům, údržbě a k dalšímu rozvoji vozidel.

Integrátorem zapojení českého obranného průmyslu do výroby vozidel a zároveň gestorem jejich logistické podpory po celou dobu používání armádou bude státní podnik VOP CZ. Česká republika a armáda tak získají potřebnou soběstačnost při logistické podpoře vozidel a tím i záruku jejich vysoké bojeschopnosti.

Základní technické požadavky Armády ČR:
Moderní bojová vozidla pěchoty přinesou zcela novou kvalitu ve výzbroji pozemních sil a tím i zásadní zvýšení bojových schopností naší armády při obraně území státu.
Armáda požaduje vozidla se silnou výzbrojí, vysokým stupněm odolnosti a ochrany osádky, vyspělými systémy velení a řízení a vysokým potenciálem k dalšímu modernizačnímu růstu, zejména v oblasti výzbroje, ochrany osádky a použitých technologií.
– Vysoká celková odolnost a ochrana osádky u všech vozidel s certifikací podle norem a standardů NATO, včetně systémů aktivní ochrany k eliminaci zásahů v pásmu 360° okolo vozidla a ochrany horní polosféry;
– Osádku bojového vozidla bude tvořit celkem 11 vojáků – velitel a střelec, řidič, dva specialisté a roj (výsadek) šesti vojáků;
– Výzbroj bude tvořit rychlopalný automatický kanon ráže 30 mm ve věžovém kompletu pro velitele a střelce, spřažený kulomet a integrované protitankové řízené střely;
– Vozidlové komunikační, informační a další systémy budou zapojeny do národních a aliančních systémů velení a řízení;
– Před uzavřením smluvního vztahu s případným dodavatelem dojde u nabízeného vozidla na území České republiky k praktickému ověření jeho schopností a parametrů, včetně střeleb ze všech druhů zbraní.

Na další snímky a video se můžete podívat – ZDE.

Text: Michal Voska /r
Foto: Olga Bálintová, Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.