MENU

Výtěžek z plesu pro školáky a předškoláky

Ve čtvrtek 16. března předal velitel strakonického útvaru plukovník Vladimír Barca ředitelce základní a mateřské školy speciální ve Strakonicích Martině Košťálové finanční obnos ve výši 15 000 Kč. Jednalo se o výtěžek sbírky, kterou ve prospěch speciálního vzdělávacího zařízení zorganizoval 25. protiletadlový raketový pluk.

Vybrané peníze škola použije pro hipoterapii – fyzioterapeutickou metodu, která jako pomůcku využívá speciálně připraveného koně. „Máme tady děti tělesné i mentálně postižené. Na koně jezdíme jednou ročně. Díky příspěvku můžeme dětem hipoterapii dopřát častěji,“ doplnila ředitelka školy Martina Košťálová.

Přínos léčebné metody potvrdila Ivana Jonová, jejíž děti navštěvují zmíněnou školu. „Díky sponzorským příspěvkům mohl syn absolvovat hipoterapii, která mu velmi pomáhá. Ceníme si tak dlouholeté podpory, kterou základní a mateřské škole speciální poskytuje zdejší vojenský útvar.“

Do sbírky se vedle vojáků hojně zapojila také civilní veřejnost. „Vážíme si ochoty všech lidí přispět a pomoct dětem, které to potřebují. Naši vojáci podporují speciální školu řadu let. Tato spolupráce fungovala již za mých předchůdců a já doufám, že bude pokračovat i nadále,“ uvedl velitel útvaru plukovník Vladimír Barca.

Díky sponzorům se mají děti lépe
V minulosti vojenský útvar organizoval dražby obrazů, které vyráběly děti se svými učitelkami. Před čtyřmi roky nahradili vojáci dražbu sbírkou, do které se může zapojit každý, přispěním byť jen malé částky. Finanční prostředky, které se tak v uplynulých letech vybraly, posloužily například k rozšíření dětského hřiště a pořízení venkovních prvků jako houpačky či pískoviště, hrazen z nich byl plavecký výcvik, výtěžek sbírky dopomohl také k výstavbě bezbariérového vstupu do školy.

Příspěvky od sponzorů představují nenahraditelnou pomoc. Díky nim mohou děti absolvovat různé druhy terapií a rehabilitační pobyty. Škola za ně nakupuje didaktické a kompenzační pomůcky, které pomáhají jejich klientům vyrovnat se s handicapem. Základní a mateřská škola speciální, jež nabízí vzdělání dětem se zdravotním či mentálním postižením, je jediným zařízením tohoto typu na Strakonicku.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Jana Samcová, 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice
Foto: autor a archiv ZŠ a MŠ speciální

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.