Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Univerzita obrany ocenila své nejlepší učitele

Organizace a řízení přípravy v poli, supervize nad úspěšným studentským projektem, specializované kurzy odběru a transportu biologických vzorků – to jsou namátkou některé z činností, kterým se kromě své pedagogické práce věnovali učitelé, jež ve čtvrtek 28. března dopoledne převzali ocenění z rukou rektora-velitele UO brigádního generála Bohuslava Přikryla. Stalo se tak na slavnostním shromáždění akademické obce Univerzity obrany, konaném u příležitosti Dne učitelů. Odpoledne pak byli promování letošní absolventi doktorského studia.

V úvodu shromáždění generál Přikryl připomněl, jakým zásadním způsobem přispěl k rozvoji školství Jan Amos Komenský, jehož výroční den narození se slaví jak Den učitelů. Poté se rektor-velitel věnoval současnosti vzdělávání: „Jde nám o formování budoucího důstojníka, který se vojenským profesionálem nestane až v okamžiku slavnostního vyřazení, ale jehož profesionalita a struktura osobnosti se vytváří postupně od prvého dne pobytu na naší škole.“

Na závěr svého projevu poděkoval pedagogickým pracovníkům za jejich práci věnovanou vzdělávání a výchově studentů a popřál jim, aby v jejich mysli převažovalo vědomí užitečného, ušlechtilého a smysluplného díla.

Nejlepšího učitele vybírali taky studenti
Nejlepší učitelé jednotlivých fakult a dalších součástí školy byli oceněni jednak na návrh děkanů a vedoucích pracovníků, ale také na základě studentské ankety. Nejlepšího učitele univerzity pak ze svého středu vybrali akademičtí pracovníci a stejně jako v loňském roce se jím stal Pavel Zona z Katedry vojenského umění Fakulty vojenského leadershipu. O oblibě tohoto pedagoga mezi studenty svědčí i vyjádření jednoho z nich v zaplněné učebně: „Na Zonu přijdou všichni!“

Plnit náročné úkoly a povinnosti svým mladším kolegům pomáhali v uplynulém roce i někteří studenti vyšších ročníků. Za všechny převzal ocenění četař Petr Šlajs, student třetího ročníku Fakulty vojenského leadershipu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Viktor Sliva, Ministerstvo obrany ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.