Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Priebeh a ukončenie cvičenia

Bojové školské streľby


V Centre výcviku Lešť v termíne od 20. do 29. marca prebiehali bojové školské streľby mínometných jednotiek 1. mechanizovanej brigády.

Palebné úlohy boli plnené z troch palebných postavení (11. mechanizovaný prápor Martin pôsobil na Lackovom vrchu, 13. mechanizovaný prápor Levice na Dolných dieloch a 12. mechanizovaný prápor Nitra na Buťovej) na základe plánu palebných úloh a rozohry prieskumných správ od predsunutých pozorovateľov prieskumných družstiev raketometného oddielu a mechanizovaných jednotiek.

Zároveň bola vykonaná rozohra prieskumných správ na skupinu spravodajstva, prostriedkami ISTAR. V utorok a stredu, 26. a 27. marca, boli vykonávané palebné úlohy a vedenie prieskumu v noci. Streľby boli realizované pomocou mínometov: 82mm mínomet vz.52, 81mm mínomet vz.98 a 98 mm mínomet vz.97. V tom istom termíne sa bojových školských strelieb zúčastnili aj kadeti Akadémie ozbrojených síl, študenti tretieho ročníka rôznych odbornosti, pod vedením docenta Jaroslava Varechu, vedúceho katedry vojenskej taktiky a operačného umenia.

Cieľom cvičenia na veliteľskej úrovni bolo upevniť schopnosti pri velení a riadení paľby a zjednotiť postupy a povelovú techniku pri vedení bojovej činnosti. Vďaka cvičeniu došlo taktiež k upevneniu návykov pri plnení palebných úloh a zdokonaleniu úrovne zladenosti obslúh mínometov. U prieskumných družstiev došlo k precvičeniu zberu a analýzy prieskumných hlásení s následným palebným pôsobením na vybrané ciele.

Cvičenie bolo ukončené 29. marca spoločným nástupom vyvedených vojsk za prítomnosti riadiaceho cvičenia majora Jana Hrica.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Raketometný oddiel 1. mechanizovanej brigády PS OS SR Rožňava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.