MENU

Vyvedenie práporu podpory velenia PS Trenčín

Od 26. do 29. marca 2019 bol pod vedením náčelníka štábu majora Juraja Vrbovského vo VVP Turecký vrch vykonaný intenzívny výcvik jednotiek Práporu podpory velenia Pozemných síl Trenčín. Hlavnými úlohami bolo vybudovať hlavné miesto velenia veliteľa prpvPS (HMV) s komplexným logistickým zabezpečením, vykonať vševojskový a odborný výcvik a na základe získaných poznatkov zapracovať zmeny do štandardných operačných postupov (SOP) prpvPS.

Prvý deň bol vyčlenený pre kontrolu zladenosti čiat, podľa ich zamerania a odborností a komplexný štábny nácvik. Všetky cvičenia prebiehali pod jednotným námetom a celkovým výsledkom bolo vybudované hlavné miesto velenia (HMV) veliteľa prpvPS s logistickým podporným prvkom (LPP). Zabezpečené boli všetky spôsobilosti práporu: strážne zaistenie HMV, príprava stravy v poľných podmienkach, nadviazanie spojenia, skladová a opravárenská činnosť.

Počas nasledujúceho dňa a najmä v noci boli jednotkám nasimulované incidenty, ktoré oživovali celý scenár. Preverovali vedomosti príslušníkov práporu ako napríklad mínometný útok nepriateľa, ošetrovanie rôznych zranení, zostavenie konvoja a prevoz VIP osoby, na ktoré museli vojaci reagovať. Zároveň prebehol výcvik zo streleckej prípravy, streľba zo samopalu Sa vz. 58, z pištole CZ P-09. V priebehu celého dňa prebiehal vo vybudovanom HMV druhý deň komplexného štábneho nácviku zameraný na plánovanie operácie a vydanie operačného rozkazu (OPORD). Celá činnosť bola ukončená zrušením a následným presťahovaním HMV do záložného priestoru v nočných hodinách.

Tretí deň výcviku bol vyhradený na hádzanie ručných granátov (RG-4) a streleckú prípravu z univerzálneho guľometu UG vz. 59L.

Výcviku sa zúčastnilo 108 profesionálnych vojakov z prpvPS Trenčín a 30 kusov kolesovej techniky. Príslušníci práporu preukázali svoje vedomosti a novoprijatí príslušníci práporu získali cenné skúsenosti do svojej ďalšej vojenskej kariéry.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: rtn. Marián Ragan
Foto: autor a kpt. Ing. Michal Hložka, Prápor podpory velenia Pozemných síl OS SR Trenčín

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.