MENU

Ženisti pomáhajú obyvateľom mesta Sereď

V spolupráci s mestom Sereď bol v priestoroch cvičiska Váh v termíne do 25. do 27. marca vykonaný výcvik zemných strojov (nakladače KN 251, JCB, Volvo) a strojníkov motorových reťazových píl (MRP).

Cieľom výcviku bolo prehĺbiť odborné vedomosti a praktické skúsenosti pri práci s danými strojmi, vykonať preškoľovacie jazdy vodičov a v spolupráci s mestom Sereď vykonať úpravy na brehu povodia rieky Váh, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti mesta Sereď.

Na výcvik bolo okrem zemných strojov vyčlenených 12 profesionálnych vojakov pod velením poručíčky Mariany Zuščákovej – veliteľky čaty – 6. ženijnej roty, ktorí sa podieľali na úprave nevýhodných vlastností terénu, spevňovaní prístupových ciest, úprave brehov, ťažbe horniny a budovaniu rôznych prekážok a zátarás.

Primátor mesta Sereď Martin Tomčányi vyjadril poďakovanie veliteľovi ženijného práporu podplukovníkovi Františkovi Mihalovičovi a uviedol, že sa bude tešiť na ďalšiu spoluprácu v mesiaci máj, kedy sa bude pokračovať v zemných prácach.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Ženijný prápor 1. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.