Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Chemici spájajú svoje sily

Toxic Lance 2019 – medzinárodné cvičenie jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany z armád Českej republiky, Poľska, Spojených štátov amerických - bolo odštartované spoločným nástupom jednotiek Cvičenia organizovaného práporom rchbo 1. mb OS SR z Rožňavy a zúčastňuje sa na ňom do 300 špecialistov RCHBO.

Medzinárodný rozmer je obsiahnutý aj v zložení jednotlivých jednotiek plniacich úlohy detekcie, dekontaminácie, záchrany a vyhľadávania v kontaminovanom priestore, nakoľko odborné jednotky majú rozdielne možnosti v tejto širokej, ale vysoko špecializovanej spôsobilosti. Za veľkú výzvu považuje velenie práporu rchbo OS SR spojiť rozdielne spôsobilosti do funkčného celku schopného plnenia úloh v kontaminovanom prostredí.

Text a foto: Oliver Toderiška, Ozbrojené sily SR via Ministerstvo obrany SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.