MENU

Kurz Vojskového pyrotechnika 2019 – teória

Dňa 18.februára 2019 začala v Národnom centre EOD a RCHBO Nováky teoretická časť kurzu Vojskového pyrotechnika. Kurz je organizovaný pre príslušníkov Ozbrojených síl SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR.

V priebehu ôsmych týždňov intenzívneho výučbového procesu musia frekventanti kurzu zvládnuť bezpečnostné pravidlá súvisiace s pyrotechnickou činnosťou. Samozrejme aj detailnú konštrukciu munície zavedenej v Ozbrojených silách SR.

Jednotlivé tematické bloky sú ukončené náročnými písomnými testami. Ich splnenie je podmienkou pre ďalšie pokračovanie a pre vykonanie postupovej skúšky na praktickú časť. Komisia zložená z inštruktorov kurzu a príslušníkov Ministerstva vnútra SR, 17. apríla 2019 posúdi, ktorí frekventanti sú odborne spôsobilí pokračovať v štvortýždňovej praktickej časti. Na jej vykonanie sa presunú z Novák na Stálu trhaciu jamu, Vojenského útvaru 5728-Muničný sklad, do Skleného.

Prečo je kurz taký náročný?
V začiatkoch kurzu sa frekventanti musia spravidla naspamäť naučiť množstvo bezpečnostných zásad a pravidiel, rozdelení munície, zvládnuť teóriu výbušnín. Táto časť preverí aj ich schopnosť „zapamätať si“.

Teória o munícii znamená pochopiť a naučiť sa procesy, ktoré prebiehajú v muničných elementoch. Tým sa myslí počas výstrelu, letu, po dopade, náraze munície na cieľ, netrafení cieľa, odistení, zlyhaní a pod.. Čítať technické výkresy je nevyhnutnosťou.

Všetky vedomosti využijú jedného dňa pri samostatnej pyrotechnickej činnosti. Pri rozhodovaní sa o spôsobe ničenia, možnostiach prevozu nebezpečnej munície a zabezpečovaní ochrany osôb, majetku a seba samého pred účinkami výbuchu.

Dva mesiace stáleho učenia sa.
Tieto dva mesiace sú pre každého frekventanta veľkým návratom do školských čias. Teoretická časť na učebni musí byť doplnená každodenným učením sa, často až do skorých ranných hodín.

„Každý sa učí, ja už šesť týždňov nič iné nerobím,“ hovorí frekventant kurzu. A je to naozaj tak. Nestačí len „sedieť“ na učebni. Je tiež nevyhnutné mať vytvorené podmienky pre úspešné absolvovanie kurzu. Pochopenie zo strany najbližších, že aj po večeroch a cez víkendy je potrebné sedieť nad prezentáciami. Pochopenie a podpora zo strany zamestnávateľa, a tým mať vytvorený maximálny komfort počas celého kurzu.

Veľmi dôležité je však mať silnú motiváciu postúpiť do ďalšieho „levelu“. Najmä v prípade občasného zlyhania a nutnosti pripraviť sa na jedno a zároveň posledné opravné preskúšanie.

Text a foto: Národné centrum EOD a RCHBO Nováky, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.