MENU

Hranický prapor se certifikuje

do sil velmi rychlé reakce


V létech 2019 až 2021 je praporní úkolové uskupení, postavené na bázi hranického 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“, zařazeno do sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force, NRF). V roce 2020 pak do sil velmi rychlé reakce - VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).

V současné době začal proces národní certifikace, tedy prověření schopností plnit tyto úkoly. Kontrola připravenosti probíhá podle metodiky NATO, která stanoví jednotné podmínky a konkrétní metody hodnocení pro bojové jednotky, jednotky bojové podpory, jednotky bojového zabezpečení i velitelství. První fáze se uskutečnila ve čtvrtek 4. dubna v hranických kasárnách. Hodnotící tým prověřil veškerou dokumentaci v oblastech plánování, výcviku vojsk, bojové připravenosti, logistiky komunikačních systémů a podobně.

„Dnes vrcholí vaše více než dvouletá příprava na zařazení do jednotek NRF,“ uvedl při zahájení kontroly vedoucí kontrolní skupiny, zástupce velitele brigády plukovník Zdeněk Mikula.

Další fáze na cvičení na Libavé
Druhá fáze se uskuteční v rámci nadcházejícího třítýdenního cvičení praporu do Vojenského výcvikového prostoru Libavá. To ve dnech 23. – 25. dubna vyvrcholí právě certifikačním cvičením, kdy i za účasti mezinárodních pozorovatelů budou prověřeny praktické schopnosti příslušníků praporního úkolového uskupení. Následovat bude červnová certifikace celé mezinárodní brigády, jejíž součástí jsou i čeští vojáci.

Praporní úkolové uskupení je tvořeno 71. mechanizovaným praporem, posíleným o rumunskou lehkou motorizovanou rotu a dopravní rotu. Disponuje téměř 1000 vojáky z Armády ČR, 140 vojáky rumunskými a více než 250 kusy techniky.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: kpt. Radek Hampl, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.