MENU

Nová aktivita Vojenskej polície SR

v rámci prevencie kriminality


Na základe novovzniknutej kooperácie medzi Vojenskou políciou a Základňou výcviku a mobilizačného doplňovania Martin bola Vojenská polícia natrvalo začlenená do študijných programov základného výcviku OS SR s ohľadom na plnenie priorít hlavného dokumentu prevencie kriminality platného v podmienkach MO SR a na súčasnú policajno-bezpečnostnú situáciu v rezorte MO SR, vrátane potrieb uplatňovania kvality a kvantity prevencie kriminality.

V zmysle uvedeného dňa 8. 4. 2019 vykonali vedúci starší dôstojník oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti por. Mgr. Petra Michalovičová a náčelník skupiny všeobecného výcviku OKMVaK Vlkanová – Hronsek kpt. Ing. Martin Zvara v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, prednášky na témy „Trestný zákon, Zákon o štátnej službe, Zákon o Vojenskej polícii“, pre 67 čakateľov roty základného vojenského výcviku za účelom získania prvého kontaktu s Vojenskou políciou, jej poslaním a úlohami.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.