MENU

Toxic Lance 2019 napreduje

Medzinárodné cvičenie jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Toxic Lance 2019, začalo svoju druhú polovicu. Štábom práporu rchbo 1. mb PS pripravované scenáre jednotlivých situácií už v prvom týždni dôkladne preverili pripravenosť jednotlivcov, tímov, ale aj celých jednotiek. Práca v ochrannom odeve a maske, tak ako by to bolo reálne, dá zabrať zvlášť v slnečnom počasí príchodzej jari. V ochranných odevoch pracujú všetci od veliteľov cez prieskumníkov, dekontaminátorov až po figurantov.

Jednotky participujúcich štátov na cvičení prišli s rôznymi spôsobilosťami tejto širokej odbornosti, ale spoločne dokážu vytvoriť tím na splnenie všetkých špeciálnych úloh rchbo.

Na ilustráciu pri scenári situovanom na železničnej stanici je tím zložený: detekciu a analýzu vykonávajú príslušníci rchbo AČR, diaľkovú detekciu špecialisti rchbo práporu RCHBO OS SR, vyhľadávanie a záchranu (Search&Rescue) USA NG Texas, dekontamináciu zasahujúcich jednotiek poľská jednotka spoločne so slovenskou. Odber vzoriek vykonáva špeciálne vozidlo USA EUR – špecialistov rchbo.

Aj pri realizácii tohto scenára je výborne ilustrované výborné prepojenie rozdielnych a pritom v podstate spoločných spôsobilostí do jedného funkčného celku.

Cvičenie Toxic Lance 2019 potrvá na území SR do 14. apríla 2019.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava, Ozbrojené sily SR /r

Súvisiaci článok:
TOXIC LANCE 2019 – Spoznávanie krás Slovenska

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.