MENU

Cvičenie Testudo Soaring 2019

Príslušníci mechanizovanej roty v rámci predsunutej prítomnosti Lotyšsko sa v dňoch 2. až 5. apríla 2019 zúčastnili medzinárodného taktického cvičenia Testudo Soaring 2019, zameraného na precvičenie spoločných operačných postupov na rýchle rozmiestnenie pohotovostnej manévrovej jednotky eFP v rámci územia Lotyšska a zničenie diverzných jednotiek nepriateľa.

Spôsobilosti plánovania a riadenia vojenských výsadkových operácií, ako aj spoločné plnenie taktických úloh boli precvičené spolu s kolegami z členských krajín NATO, zaradených v rámci eFP bojovej skupiny a americkou vrtuľníkovou jednotkou. Cvičiaca jednotka pod velením nadporučíka Ing. Lukáša Ligasa plnila úlohy spolu s pridelenou španielskou ženijnou čatou, slovinským JTAC tímom a kanadskou prieskumnou čatou.

V úvode cvičenia bolo vykonané plánovanie a následne predbojové nácviky, tzv. Cold Load Training, s cieľom pripraviť mechanizovanú rotu k činnostiam pri nasadaní a zosadaní z vrtuľníkov a zaistení pristávacej plochy. V deň „D“ vykonala mechanizovaná rota spolu s pridelenými jednotkami výsadok z vrtuľníkov UH-60 Black Hawk, taktický presun nepriateľským priestorom a následne útok do objektu Titan s cieľom ovládnuť pridelený objekt. K ničeniu vybraných prvkov nepriateľa boli prostredníctvom JTAC tímu využité aj prostriedky vzdušnej podpory nadriadeného, realizované portugalskými stíhačkami F-16. Po ovládnutí objektu, vykonaní reorganizácie a konsolidácie bol následne vyžiadaný MEDEVAC pre zranených, ktorý bol zabezpečený prostredníctvom zdravotníckeho vrtuľníka UH-60.

Plnenie náročných taktických úloh preverilo schopnosť pozemných jednotiek eFP spolupracovať nielen navzájom, ale aj v súčinnosti so vzdušnou podporou. Počas cvičenia slovenská mechanizovaná rota preukázala veľkú mieru odbornej pripravenosti a taktickej zručnosti, čo bolo konštatované počas vyhodnotenia cvičenia zástupcom veliteľa eFP bojovej skupiny.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: SVK eFP, OS SR /r
Foto: eFP LAT via Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.