MENU

V čele Fakulty vojenského leadershipu UNOB

stojí odborník na moderní technologie


Slavnostní inaugurace nového děkana Fakulty vojenského leadershipu (FVL) Univerzity obrany plukovníka Jana Drozda se uskutečnila ve středu odpoledne v univerzitním klubu. V čele fakulty tak stanul zkušený odborník zaměřující se na využití moderních technologií při vedení bojové činnosti a taktiky. Cenné a praktické zkušenosti získal během řady zahraničních misí.

Plukovníka Ing. Jana Drozda, Ph.D. zvolil do funkce děkana FVL akademický senát fakulty 21. ledna 2019 a následně jej jmenoval rektor-velitel Univerzity obrany. Plukovník Drozd je zkušeným odborníkem v oblasti vojenské taktiky. Jako akademický pracovník katedry taktiky Fakulty vojenského leadershipu se ve své pedagogické a tvůrčí činnosti zaměřuje především na oblasti využití moderních technologií při vedení bojové činnosti a taktiky. Během své vojenské kariéry se zúčastnil několika zahraničních operací – MONUC v Demokratické republice Kongo (2007-2008), ISAF v Afghánistánu (2012) a MINUSCA ve Středoafrické republice (2015 – 2016).

Rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl během ceremoniálu poděkoval bývalému děkanovi plukovníku gšt. docentu Ivo Piknerovi za jeho osobní přínos k rozvoji fakulty. Pro volební období nového děkana pak stanovil šest očekávání, mezi něž patří například důsledný obrat z hlediska řízení, zaměření a výslednosti tvůrčí činnosti fakulty nebo prosazení nového stylu výchovného působení na vojenské studenty.

„Uvedená očekávání lze jednoduše shrnout do jediného požadavku: Fakulta vojenského leadershipu musí obrazně řečeno „překročit svůj stín“ a jako celek reflektovat soudobé trendy ve vývoji vojenství, armádní praxe, vojenského vzdělávání i vědecké činnosti,“ uvedl rektor-velitel.

Poté co nový děkan složil akademický slib a převzal fakultní insignie od rektora-velitele a svého předchůdce, sám předal proděkanské řetězy Ing. Aleně Oulehlové, Ph.D., proděkance pro studijní a pedagogickou činnost, doc. Ing. Karlu Šilingerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost a pplk. gšt. Ing. Tiboru Palasiewiczovi, Ph.D., proděkanovi pro vnější vztahy a rozvoj.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Vladimír Šidla, Ministerstvo obrany ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.