MENU

Velitelia hasičských jednotiek VzS OS SR

vo výcvikovom stredisku Manston


V dňoch 25. až 28. marca 2019 sa velitelia hasičských jednotiek Vzdušných síl OS SR zúčastnili rekognoskačnej návštevy výcvikového strediska hasičov v Manstone, Kent (Veľká Británia). Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s obsahom základného výcviku hasiča a s plánovacím procesom výcviku.

Jedným z hlavných bodov návštevy bola praktická ukážka rôznych postupov zásahu pri simulácií mimoriadnych udalostí ako je požiar leteckej techniky. Zároveň boli príslušníci VzS OS SR informovaní o možnosti a procesoch certifikácie jednotiek pri splnení Štandardizačných dohôd STANAG týkajúcich sa Modulu CFR.

Od začiatku spolupráce v roku 2017 do dnešného dňa sa výcviku vo výcvikovom centre Manston zúčastnilo 10 príslušníkov vojenských hasičských jednotiek. Za výbornú spoluprácu a možnosti výcviku hasičov VzS OS SR vyslovil vedúci slovenskej delegácie, kpt. Ing. Ján LEŠKO, poďakovanie veliteľovi výcvikového strediska HQ DFR CFO Joelovi Grayovi DFR CFO.

Z dôvodu prípravy na zavedenie novej leteckej techniky OS SR má rozvoj bilaterálnej spolupráce s výcvikoví centrom v Manstone pre príslušníkov vojenských hasičských jednotiek OS SR veľké opodstatnenie z hľadiska ich odbornej prípravy. Veliteľ výcvikového strediska CFO Joel Gray DFR CFO prisľúbil jej pokračovanie a zároveň ponúkol svoju účasť v úlohe pozorovateľa počas plánovaného cvičenia FIRS 2019, v mesiaci október 2019 v CV Lešť.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.