MENU

Cvičenie chemikov štyroch armád vo finále

V priestoroch Centra výcviku Lešť a Výcvikového – testovacieho centra RCHBO Zemianske Kostoľany (VTC RCHBO) vstúpilo medzinárodné cvičenie jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany z armád Českej republiky, Poľska, Spojených štátov amerických Toxic Lance 2019, ktoré prebieha od 1. do 14. apríla, do svojho finále.

Veliteľ rožňavského práporu rchbo podplukovník Oliver Toderiška vyjadril radosť, že postupne sa darí spomínané cvičenie skvalitňovať a rozširovať na ňom účasť zahraničných partnerov. „V tomto roku okrem českých a poľských chemikov plnia úlohy cvičenia spoločne so slovenskými špecialistami aj zástupcovia Národnej Gardy štátov Indiana a Texas, ako aj americkej armády dislokovanej v Európe. Medzinárodný rozmer sme premietli aj do zloženia jednotlivých jednotiek plniacich úlohy detekcie, dekontaminácie, záchrany a vyhľadávania v kontaminovanom priestore. Medzinárodná spolupráca sa ukázala ako efektívna. Som rád, že sa podarilo spojiť rozdielne spôsobilosti do funkčného celku schopného plniť úlohy v kontaminovanom prostredí. Budúci rok by sme chceli cvičenie ešte rozšíriť. Mali by sme na ňom privítať aj čatu maďarských chemikov. Ich zástupca bol v tomto roku na cvičení v úlohe pozorovateľa.“

Celkom sa na cvičení zúčastňuje vyše 300 účastníkov zo štyroch krajín. Jednotky plnia úlohy maximálne sa približujúce realite. Príslušníci NG Texas obohatili ostatných svojimi skúsenosťami a spôsobilosťami vyhľadávať a zachraňovať osoby zavalené v rôznych objektoch pri živelných katastrofách. V Centre výcviku Lešť podľa podplukovníka Toderišku najviac využívali Jakub Village, Vododrom a Orem Land. Špecialisti RCHBO si zdokonaľovali svoje vedomosti a zručnosti v detekcii, analýze ako aj dekontaminácii, či vyhodnocovaní rchb situácie. V unikátnom Výcvikovom – testovacom centre RCHBO Zemianske Kostoľany prešli účastníci cvičenia výcvikom s reálnymi chemickými bojovými látkami na základnej a nadstavbovej úrovni. To bola veľká výzva po organizačnej stránke. Zvládol ju rotmajster Stanislav Bruss. Podplukovník Toderiška si pochvaľuje aj prácu svojho náčelníka štábu majora Rolanda Daňuša, logistky kapitánky Anny Handerovej, kapitána Miroslava Labašku, poručíka Petra Kolačného, rotmajstrov Miroslava Pľuta a Ericha Žudelíka. Ale hádam najlepším vysvedčením ich práce bola spokojnosť zahraničných účastníkov cvičenia: veliteľa poľskej čaty poručíka Mateusza Pliszka, zástupcu veliteľa roty chemickej ochrany z libereckého práporu nadporučíka Martina Maixnera, kapitánky Kanechy Gulley z NG Texasu a kapitána Matthewa Consiglia z amerického útvaru dislokovaného v Európe.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.