MENU

Príprava 10. rotácie do vojenskej operácie

Resolute Support Afganistan


Ozbrojené sily Slovenskej republiky sa v nebojovej operácii Resolute Support (RS) v Afganistane podieľajú na udržaní bezpečnejšieho prostredia, spolu s budovaním a rozvojom samotných Afganských národných bezpečnostných síl. Súčasťou národnej prípravy do nebojovej misie je výcvik kľúčového personálu vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.

Výcvik profesionálnych vojakov prebiehal od 4. do 29. marca 2019 pod vedením skúsených inštruktorov VJVM a pozvaných odborníkov. Počas jeho prvej fázy sa kládol dôraz na zvládnutie teoretických východísk, ako aj praktických zručností potrebných pre úspešné plnenie operačnej úlohy v rámci operácie RS. Vo výcviku mali cvičiaci možnosť zoznámiť sa s charakteristikou operácie, kultúrnymi odlišnosťami, priestorom nasadenia, ako aj samotnými bezpečnostnými a zdravotnými hrozbami a rizikami, ktorým budú čeliť počas svojho pôsobenia v operácii RS. Vyvrcholením prvej fázy bolo vykonanie dvoch praktických zamestnaní, kde cvičiaci s využitím vedenia rádiovej prevádzky v anglickom jazyku zúročili nadobudnuté poznatky z predošlej teoretickej prípravy.

Prioritou druhej fázy výcviku bol nácvik a získanie potrebnej zručnosti pri manipulácii s primárnou a sekundárnou zbraňou (samopal vz. 58VM, CZ 805 BREN A1 a pištoľ Glock 17), s ktorými budú pôsobiť počas nasadenia v operácii. Výcvik sa uskutočnil v spolupráci s príslušníkmi 5.pluku špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka Žilina. Príslušníci žilinského pluku cvičiacim odovzdali cenné poznatky a bohaté skúsenosti v manipulácii so zbraňou a podporili budovanie tímu pred samotným nasadením mimo územia SR. K zdarnému priebehu cvičenia prispeli vodiči Strediska Cimic a Psyops (CaP) Martin, ktorí sprevádzali cvičiacich v konvojoch.

Záver prípravy vojakov na nasadenie patril odovzdaniu skúsenosti príslušníkmi poslednej rotácie, ktorá sa vrátila z operácie v novembri 2018. Súčasťou poslednej fázy prípravy bolo aj vykonanie štábneho nácviku „Národná podpora“ slúžiaceho na precvičenie plnenia operačnej úlohy príslušníkmi národného podporného prvku. K úspešnému naplneniu výcvikových úloh počas štábneho nácviku prispeli v pozícii rozhodcov a hodnotiaceho tímu účastníci poslednej rotácie.

Všetkým cvičiacim, inštruktorom, zodpovedným funkcionárom a pozvaným hosťom patrí poďakovanie za profesionálny prístup, odhodlanie a plynulý priebeh výcviku.

Cvičiacich desiatej rotácie do vojenskej operácie RS čaká ďalšia národná a nadnárodná príprava. Po absolvovaní záverečných pohovorov a slávnostnej rozlúčke budú v májovej rotácii nasadení do šesťmesačnej operácie RS v Afganistane, kde vystriedajú svojich kolegov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: VJVM, Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Pozemných síl OS SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.