MENU

Levičania na Lešti

V Centre výcviku Lešť v termíne od 31. marca do 10. apríla 2019 cvičili aj jednotky levického 13. mechanizovaného práporu - rota bojového zabezpečenia, 3. mechanizovaná rota a Veliteľstvo a štáb práporu.

Výcvik veliteľstva a štábu práporu spolu s rotou bojového zabezpečenia bol zameraný na prípravu pred zahraničným cvičením Combined Resolve, ktoré sa uskutoční v mesiaci august v Nemecku. Počas vyvedenia si príslušníci štábu pod velením kapitána Ivana Moravského precvičili plánovací proces a taktiež riadenie operácie. Rota bojového zabezpečenia plnila zásobovacie a opravárenské úlohy, ako aj úlohy na zabezpečenie stráženia a spojenia.

Príslušníci 3. mechanizovanej roty mali výcvik zameraný na vševojskovú prípravu. V spolupráci s práporom rchbo si precvičili úplnú dekontamináciu a vykonali taktické cvičenia aj za použitia modernizovaných bojových vozidiel pechoty BVP-M.

Vyvrcholením výcviku bolo rotné taktické cvičenie s bojovou streľbou, ktoré sa uskutočnilo 8. a 9. apríla. Pod velením veliteľa 3. mechanizovanej roty kapitána Ladislava Gurského bola 3. mechanizovaná rota počas taktického cvičenia preverená z defenzívnych a ofenzívnych aktivít.

Vyvedeným vojskám z 13. mechanizovaného práporu velil veliteľ práporu podplukovník Richard Király, ktorý na záverečnom vyhodnotení skonštatoval, že úlohy vyvedenia boli splnené.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 13. mechanizovaný prápor Levice, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.