MENU

Specialisté chemického vojska

se zúčastnili cvičení Toxic Lance 2019


Toxic Lance 2019. Tak se jmenoval dvoutýdenní výcvik specialistů chemického vojska, kterého se zúčastnili příslušníci české, slovenské, polské a americké armády. Cvičení se uskutečnilo od 30. března do 13. dubna ve Výcvikovém a testovacím centru radiační, chemické a biologické ochrany v Zemianských Kostoľanoch a následně ve vojenském prostoru Lesť na Slovensku.

Součástí přípravy chemických specialistů byl i výcvik s bojovými otravnými látkami, kterým prošlo na padesát příslušníků liberecké 9. roty chemické ochrany 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany.

Špička ve svém oboru
„Cvičení potvrdilo, že ve světě patříme ke špičce v ochraně proti hrozbám zbraní hromadného ničení. Také naznačilo, jakým směrem by se mohl odvíjet budoucí vývoj malých multifunkčních týmů. Za velký přínos lze bezesporu považovat navázání odborného dialogu s příslušníky armád NATO v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení,“ zhodnotil zástupce velitele 9. roty chemické ochrany nadporučík Martin Maixner.

Poznamenal, že během cvičení se ukázalo, že postupy zahraničních partnerů v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení jsou podobné a díky sdílení schopností a znalostí se v rámci NATO daří jejich postupná standardizace.

Výcvik byl zaměřen také na činnost průzkumných a odběrových týmů a jejich spolupráce s dekontaminačními odřady a týmy Search and Rescue. Kromě toho vojáci plnili i odborné úkoly a sdíleli zkušenosti jednotlivých národů při řešení chemických incidentů. To umožnilo nahlédnout pod pokličku ostatním jednotkám a porovnat tak odlišnosti při řešení zadávaných incidentů.

Plnění specifických úkolů
Malé týmy plnily i vysoce specifické úkoly na místech, která simulovala reálné prostředí, například na železniční stanici s osobním a cisternovým vagonem, v troskách budov, v podzemních tunelových systémech a dalších, kterými disponuje právě Výcvikové a testovací centrum v Zemianských Kostoľanoch. Tyto úkoly plnila průzkumná družstva, odběrové týmy a nově i družstvo dekontaminace osob a materiálu, které procvičilo výstavbu místa rychlé dekontaminace – Hasty Decon.

Na konci cvičení se uskutečnila statická a dynamická ukázka používané techniky a materiálu ostatních armád NATO, kde středem zájmu byla průzkumná chemická vozidla americké armády Striker a slovenský Aligator a rovněž i přenosné přístroje rychlé detekce.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: nrtm. Pavel Tichý, zastupující tiskový a informační důstojník /r
Foto: npor. Bc. Martin Maixner, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.