MENU

Jak se chovat na silnicích

při předjíždění kolon vojenských vozidel


Jak se mají chovat řidiči, když na silnici potkají kolonu vozidel ozbrojených sil Armády ČR, kterou doprovází Vojenská policie (VP)? Na tuto otázku odpoví akce, která se uskuteční ve středu 24. dubna od 9.30 do 14 hodin v prostoru bývalého letiště u obce Kámen. Na realizaci akce se podílí také BESIP Kraje Vysočina.

Během jednotlivých ukázek média i odborná veřejnost uvidí nejčastější problémy v silničním provozu, které mají vliv na bezpečnost. Ty mohou být způsobeny nejen vědomě řidičem vozidla, ale také nedostatečnou znalostí předpisů.

„Armáda České republiky při plnění služebních úkolů na území České republiky provádí potřebné přesuny kolon vozidel ozbrojených sil. Součásti těchto kolon mohou být i bojová a nadrozměrná vozidla. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a zabezpečení plynulosti provozu tyto kolony zpravidla doprovází vozidla Vojenské policie. Ta zabezpečuje také doprovody kolon zahraničních armád přes naše území. Často se při tom setkáváme s tím, že řidiči nevědí, jak na nastalou situaci reagovat, nebo reagují špatně,“ vysvětlil důvody konání akce na letišti náčelník Vojenské policie plukovník gšt. Miroslav Murček.

Porušují předpisy
Při přesunech všech druhů kolon AČR doprovázených Vojenskou policií běžně dochází účastníky silničního provozu k porušování některých ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se především o neohleduplné chování při nebezpečném předjíždění, zakázané zařazování se do kolon a nerespektování pokynů vojenských policistů. S ohledem na bezpečnost silničního provozu je tato problematika často velmi riziková.

Vysoká hustota silničního provozu na pozemních komunikacích po celém území České republiky je dlouhodobým problémem, který je při průjezdu kolon ozbrojených sil nutno vnímat.

„Ministerstvo obrany se aktivně zapojuje do programu BESIP nejen v oblasti výchovy mládeže, ale zejména při přípravě řidičů ozbrojených sil, jejímž cílem je teoretická a praktická příprava řidičů vozidel ozbrojených sil na podmínky současného provozu na komunikacích,“ dodal plukovník gšt. Murček. Přínosnost akce bude vysoká i z důvodu plánovaných masivních přesunů zahraničních armád, které se uskuteční v květnu letošního roku.

Text: npor. Nikola Hájková /r
Ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.