MENU

Úspešná spolupráca mínometných jednotiek

a predsunutých pozorovateľov na Lešti


V dňoch 15. ž 17. apríla 2019 vykonali mínometné jednotky 22. mechanizovaného práporu Michalovce a 23. motorizovaného práporu Trebišov bojové školské streľby v priestoroch Centra výcviku Lešť.

Cieľom strelieb bolo preveriť dôstojníkov a poddôstojníkov delostreleckých odborností v oblasti streľby a riadenia paľby mínometných jednotiek, prakticky precvičiť spôsobilosť predsunutých pozorovateľov mechanizovaných jednotiek pri vyžadovaní a usmerňovaní palebnej podpory a v neposlednom rade upevniť praktické návyky palebných jednotiek pri plnení úloh ostrou streľbou.

Cvičiaci potvrdili svoju vysokú úroveň odbornej pripravenosti a splnili ciele výcviku v plnom rozsahu. Príslušníci mínometných jednotiek, ktorí po prvý raz plnili úlohy ostrou streľbou boli na záverečnom nástupe „pasovaní“ za delostrelcov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: kpt. Ing. Michaj Vajda, 22. mechanizovaný prápor 2. mechanizovanej brigády Michalovce

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.