MENU

71. mechanizovaný prapor se úspěšně certifikoval

na cvičení Czech Lizard na Libavé


Potvrzením bojové připravenosti bylo v pátek 26. dubna ukončeno cvičení Czech Lizard 2019. To se ve vojenském újezdu Libavá konalo od 8. dubna a jeho cílem byla certifikace bojové připravenosti praporního úkolového uskupení postaveného na bázi 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ z Hranic pro nasazení do sil velmi rychlé reakce NATO.

Náročné třítýdenní cvičení se uskutečnilo na základě scénáře, který odpovídá podmínkám soudobého symetrického konfliktu vysoké intenzity a prověřilo schopnost úkolového uskupení zplánovat, řídit a provádět bojovou činnost v sestavě aliančních sil za podmínek blízkých reálnému válečnému konfliktu.

Zaujali stanovený prostor
„Našim úkolem bylo zajmout stanovený prostor obrany, rozmístit krycí síly a následně v kontaktu s nepřítelem prokázat schopnost plynule přecházet v jednotlivé druhy obranných i útočných taktických činností,“ popsal podplukovník Petr Blecha, velitel 71. mechanizovaného praporu a zároveň celého úkolového uskupení AČR NRF 2019 – 2021.

Nepřítel, simulovaný jednotkami 73. tankového praporu, vystavoval úkolové uskupení celé řadě složitých situací. Rozehra zahrnovala prvky konvenční i nekonvenční války včetně rušení spojení pomocí prostředků elektronického boje, napadání míst velení z týlu či použití zbraní hromadného ničení na prvosledové jednotky.

Po celou dobu certifikace byly cvičící jednotky pod dohledem skupiny rozhodčí směny, která prováděla důslednou kontrolu plnění rozehraných úkolů, dohlížela na dodržování bezpečnostních opatření a koordinovala činnost s řídícím štábem cvičení.

Certifikace se zúčastnil hodnotitelský tým
Veškeré taktické činnosti zároveň vyhodnocoval dle standardizované metodiky Combat Readiness Evaluation neboli CREVAL hodnotitelský tým, složený z příslušníků 7. mechanizované brigády, velitelství Pozemních sil a zahraničního Allied Land Command, sídlícím v tureckém Izmiru.

„Během cvičení Czech Lizard 2019 prokázalo úkolové uskupení svoji všestrannou připravenost a podařilo se mu splnit všechna potřebná kritéria k certifikaci bojové připravenosti pro plnění úkolů v rámci sil velmi rychlé reakce NATO,“ zhodnotil na závěrečném nástupu vedoucí hodnotitelského týmu plukovník Zdeněk Mikula.


– Úkolového uskupení pro VJTF tvoří 1000 vojáků, většina ze 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“. Dalším velkým celkem jednotky jsou příslušníci 14. pluku logistické podpory, plnící roli národního podpůrného prvku (NSE, National Support Element) a zásobovací roty.
– Uskupení doplňují vojenští policisté, příslušníci 13. dělostřeleckého pluku a několik dalších specialistů v oblasti komunikačních systémů, zdravotnictví či vzdušných sil. Patří do něj i rumunská mechanizovaná rota, která se ale do cvičení Czech Lizard nezapojila.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: kpt. Mgr. Ladislav Kabát, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.