MENU

Bezpečnostní rada státu udělila ceny

za přínos v oblasti bezpečnostní politiky


Ministr obrany ČR Lubomír Metnar a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček předali ve čtvrtek 25. dubna v pražském Lichtenštejnském paláci Ceny Bezpečnostní rady státu za rok 2019. Za významný přínos k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva získal ocenění Institut ochrany obyvatelstva. Diplom a plaketu převzal plukovník Rostislav Richter. Cenu za celoživotní profesní činnost v oblasti vnitřní bezpečnosti obdržel Jan Vykoukal a za dlouholetou aktivní činnost v oblasti tvorby obranné a bezpečnostní politiky ČR Antonín Seďa. Cenu za něj převzal ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu Jiří Winkler.

„Slovo bezpečnost je v dnešním rychlém světě stále více skloňované a jeho význam roste. Je to především rychlost technologického pokroku, která přináší i spoustu nových výzev, rizik a hrozeb. Česká republika má však v mnoha ohledech velké štěstí,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar ve Zlatém sále Lichtenštejnského paláce.

Jeho projevu přihlížela řada pozvaných hostů. Ministerstvo obrany reprezentoval náměstek ministra obrany Jakub Landovský, jeho zástupce Radomír Jahoda a ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Jan Beroun, Armádu České republiky náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata.

Vláda bere svůj úkol vážně
„Odpovědnost za zajištění bezpečnosti státu náleží vládě. Chci vás ujistit, že tato vláda, a to i skrze Bezpečnostní radu státu, bere tento svůj úkol vážně a k řešení současných bezpečnostních hrozeb přistupuje aktivně. Bez možnosti obracet se na kvalitní bezpečnostní komunitu by však náš úkol bylo skoro nemožné plnit,“ dodal ministr obrany Metnar.

Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky každoročně uděluje Bezpečnostní rada státu za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty.


Institut ochrany obyvatelstva je hlavní vědecko-výzkumné pracoviště Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) se zaměřením zejména na ochranu obyvatelstva, krizové řízení, kritickou infrastrukturu a civilní nouzové plánování. Předmětem jeho činnosti je především přímé provádění aplikovaného výzkumu v oblastech včasného varování obyvatelstva; analýzy, detekce a dekontaminace vysoce toxických a radioaktivních látek; individuální a kolektivní ochrany a v oblasti krizového managementu. Dále se významně podílí na přípravě studentů vysokých škol a doktorandského studia a má významné aktivity i na mezinárodním poli. Cenu převzal ředitel institutu Rostislav Richter.

Jan Vykoukal věnoval většinu své profesní kariéry problematice vnitřní bezpečnosti. Byl jedním z architektů nové výchovy a vzdělávání příslušníků Policie ČR a je rovněž spojován se založením bezpečnostního výzkumu v ČR. Jan Vykoukal pracuje od roku 1992 v resortu Ministerstva vnitra a svojí koncepční, metodickou a řídící činností významně přispívá k realizaci bezpečnostní politiky ČR.

Antonín Seďa významnou měrou přispěl k civilní a demokratické kontrole ozbrojených sil, tvorbě legislativy v oblasti obrany a bezpečnosti. Byl členem Výboru pro obranu a bezpečnost a Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Velmi aktivní byl i v rámci české bezpečnostní komunity, kde podporoval aktivity českého obranného a bezpečnostního průmyslu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Lucie Růžková a Odbor komunikace Úřadu vlády ČR /r
Foto: autorka, Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.