MENU

Vojenskou přísahu složilo 462 vojínů a vojínek

V úterý 30. dubna se na Masarykově náměstí ve Vyškově uskutečnila slavnostní vojenská přísaha příslušníků kurzu základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) pro nové armádní rekruty, tedy vojenské profesionály.

Za přítomnosti náměstka ministra obrany pro řízení sekce dozoru a kontroly a pro řízení sekce správy a řízení organizací Antonína Rady, senátora Ivo Bárka, starosty Vyškova Karla Jurky a dalších hostů, složilo slib věrnosti vlasti 462 nových vojínů a vojínek.

„Tak přísaháme!“ zaznělo z úst těch, kteří stále pokračují v tříměsíčním základním výcviku, do něhož jich nastoupilo na začátku tohoto měsíce celkem 491. Po složení vojenské přísahy tak čekají tyto vojáky v tzv. zkušební době ještě dva náročné měsíce počáteční přípravy každého vojáka. Teprve po úspěšném absolvování kurzu se totiž stanou právoplatnými profesionály AČR.

Vojenská přísaha
„Vojenská přísaha patří neoddělitelně k vojsku a k životu vojáka. Je to jeden z prvních milníků a současně i základním kamenem každé profesní kariéry v armádě. Je významným právním aktem, který má oporu v Ústavě České republiky, zákonech a služebních řádech a je také závazkem morálním,“ objasnil její význam během slavnostního aktu velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala. Zdůraznil, že nejde jen o slavnostní symbolický a obřadný akt, ale především o osobní, dobrovolný závazek povinnosti při obraně státu.

„Vojáci a vojákyně, očekávám, že budete ctít a zachovávat tradiční vojenské hodnoty: odpovědnost, spravedlnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest a zároveň věřím, že se důstojně zařadíte k těm českým vojákům, na které vzpomíná náš národ – a často i svět – s úctou a láskou. Složit vojenskou přísahu je projevem vlastenectví,“ konstatoval generál Hasala.

Odvaha a sebezapření
Dále sdělil, že si váží rozhodnutí každého z nich, stát se profesionálními vojáky, neboť toto rozhodnutí je spojené s odvahou a sebezapřením. „Rozhodli jste se změnit svůj život, rozhodli se sloužit republice, často se vzdát pohodlí domova a podrobovat se náročnému vojenskému výcviku, vojenské organizovanosti, vojenské kázni, podřizovat se rozkazům a připravovat se na boj. Zde ve Vyškově se učíte těm prvním vojenským krokům. Ukazujete tím nejenom odvahu, ale jak jsem již jednou řekl především vlastenectví, které k vojákům patří,“ dodal generál Hasala. Upozornil také na důležitost podpory nejbližších při výkonu tohoto poslání. A těch dorazily na náměstí stovky, i přesto, že počasí příliš nepřálo.

Přísaze předcházela tradičně i statická ukázka obrněných kolových vozidel Dingo a Iveco a transportéru Pandur a prezentována byla také výstroj a výzbroj nejrůznějších armádních odborností, a to pod vedením příslušníků Odboru profesní přípravy VeV-VA a Praporu zabezpečení Vyškov.

Zástupci VeV-VA, v čele s velitelem brigádním generálem Radkem Hasalou, se odpoledne zúčastnili pietního aktu u Památníku osvoboditelů u příležitosti 74. osvobození Vyškova a konce druhé světové války.

Na další snímky a video se můžete podívat – ZDE.

Text: Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA /r
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV, Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.