MENU

Návšteva z Technickej Univerzity Košice u kvrps

V priestoroch Krídla velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene sa 25. apríla uskutočnilo stretnutie so študentmi a pedagógmi z Leteckej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach.

V prvej časti stretnutia prebehla prezentácia taktického krídla Sliač ich histórie a hlavných úloh. Ako druhý vystúpil major Jozef Drdol, ktorý ozrejmil hlavné úlohy krídla velenia, riadenia a prieskumu, medzi ktoré mimo iného patrí aj ochrana nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR v systéme kolektívnej protivzdušnej ochrany v rámci operácie NATO – NATINAMDS. Major Drdol taktiež priblížil študentom históriu, štruktúru a poslanie a dislokáciou jednotlivých podriadených rôt. Taktiež zdôraznil dôležitosť medzinárodných vojenských cvičení a projektov modernizácie Vzdušných síl OS SR.

V druhej časti bola prezentovaná úloha a postavenie práporu rádiolokačného prieskumu s následnou diskusiou medzi študentmi a jednotlivými príslušníkmi zvolenského i sliačskeho krídla.

Na záver podplukovník Mišovic poprial študentom veľa síl a úspechov v ich štúdiu a vyjadril presvedčenie, že niektorí z nich sa stanú taktiež príslušníkmi ozbrojených síl a svoje teoretické vedomosti, ktoré nadobudnú počas štúdia využijú v prospech rozvoja ozbrojených síl.

Text a foto: Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.