MENU

Ukončenie výcviku tretej rotácie

„Predsunutá prítomnosť“ v Pobaltí


Pripravenosť a spôsobilosť na plnenie úloh príslušníkov tretej rotácie „Predsunutá prítomnosť“ v Pobaltí (eFP III. Latvia – JUN2019) bola preverená v termíne od 9. do 11. apríla komisiou bojovej previerky CREVAL. Bojová previerka bola vyvrcholením výcviku, ktorý prebiehal od začiatku výcvikového roka.

Cvičeniu hodnotenému podľa metodiky CREVAL predchádzal výcvik v priestoroch Centra výcviku Lešť, počas ktorého bola ukončená etapa roty rotným taktickým cvičením s bojovou streľbou. Rota bola preverená z činností pri vedení ofenzívnych aktivít. V rámci výcviku sa vojaci zdokonaľovali aj v defenzívnych aktivitách a streleckej príprave. Celé úsilie a sústredenie príslušníkov eFP III. Latvia bolo nasmerované na druhú fázu bojovej previerky CREVAL za použitia simulačnej technológie MILES 2000.

Rotné taktické cvičenie (RTC) s bojovou streľbou a využitím technológie MILES 2000 bolo vykonané v termíne od 9. do 11. apríla. Začalo prijatím rozkazu na vykonanie ofenzívnej aktivity a presunu do útočného postavenia. Mechanizované čaty vykonali prechod zamoreným priestorom, následnú dekontamináciu a prekonali mínové pole. Čata palebnej podpory zaujala pripravené palebné postavenia a viedla podpornú paľbu. Rota ukončila RTC spojené s previerkou bojovej pripravenosti s výsledkom „Combat ready“.

Po úspešnom splnení stanovených úloh v rámci bojovej previerky rozhodli o definitívnom zaradení predurčených príslušníkov do eFP III. Latvia záverečné pohovory v termíne od 24. do 26.apríla.

V súčasnosti sa pozornosť 12. mechanizovaného práporu zameriava na štvrtú rotáciu „Predsunutej prítomnosti“ v Pobaltí, ktorú čaká v najbližších dňoch rovnaký výcvikový cyklus so záverečnou bojovou previerkou podľa metodiky CREVAL.  

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 12. mechanizovaný prápor Nitra, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.